Rady a tipy

Opravdu vás může dodavatel energií odpojit po první nezaplacené záloze?

Od   | 

Energetický regulační úřad začal upozorňovat na praktiky některých dodavatelů energií. Ti začali tvrdit, že vás mohou odpojit od elektřiny i plynu hned po první nezaplacené záloze. Mohou to udělat, nebo ne?

Ačkoliv jsou ceny energií od začátku tohoto roku zastropované, i tak to pro spoustu domácností znamená, že budou platit klidně několikrát tolik než v předchozích letech. I proto se může stát, že některé rodiny budou mít problém náhlé zdržení finančně zvládnout. K nezaplacené záloze se pak přijde velmi snadno. Někteří dodavatelé však začali varovat své zákazníky, že stačí právě i jediná neuhrazená záloha k tomu, aby vás mohli odpojit.

V domácnosti rozhodně používejte úsporné zdroje. Zdroj: Aulix lighting

Energetický regulační ústav zaznamenal několik stížností

Touto problematikou se začal zabývat Energetický regulační úřad (ERÚ), na který se začali obracet lidé, jímž bylo tímto způsobem pohrozeno. Opravdu má na výše uvedené váš dodavatel právo? ERÚ varuje, že dodavatelům, kteří budou takto jednat, hrozí sankce ve výši několika milionů korun. Úřad mimo jiné zveřejní také jejich jména, aby potenciální zákazníci věděli, kterým dodavatelům by se měli vyhnout. Výhružky dodavatelů však nejsou jen teoretické, už se vyskytlo několik případů, kdy pohrůžku naplnili a dodávky energií zákazníkům přerušili.

Kdy vás mohou opravdu odpojit?

Váš dodavatel energií vás nemůže odpojit po první nezaplacené záloze, toto jednání je protizákonné. Abyste mohli přijít o dodávky energií kvůli nezaplaceným zálohám, nešlo by to tak rychle. K odpojení přijdete v případě, že budou vaše platební povinnosti nenaplněny opakovaně, neuhrazené částky musejí být minimálně dvě. Energetický zákon říká, že se musí jednat o platby, které nejsou uhrazeny ani po upozornění – musíte mít dostatečný časový prostor pro jejich uhrazení. Až poté může dodavatel zvažovat vaše odpojení od odběrného místa.

Dobrou zprávou je, že váš dodavatel energií vás nemůže odpojit po první nezaplacené záloze, toto jednání je protizákonné. Zdroj: Schneider Electric

Někteří dodavatelé osočují své zákazníky, že neuhradili dvě platby. Což znamená, že je mohou odpojit. To ale často není pravda. Většinou se jedná o jednu neuhrazenou zálohu a jeden poplatek za upomínku. To se za dvě neuhrazené platby nepočítá. Ačkoliv bylo opravdu odpojených domácností minimum, s výhružkami ze strany dodavatele se setkalo mnohonásobně víc domácností. Toto jednání ze strany dodavatelů není fér. S velkou pravděpodobností se tímto způsobem snaží reagovat na pokles příjmů v domácnostech ve spojení s vyššími náklady.

Co se musí stát, než dojde k odpojení elektřiny nebo plynu?

Jak jsme zmínili, musí dojít k nezaplacení minimálně dvou plateb – například o dvě zálohy. Nebo o zálohu a nedoplatek z vyúčtování. Mimo to vás musí dodavatel od 1. října 2022 informovat, čím by se dalo přerušení nebo ukončení dodávek z jejich strany předejít.

Dodavatel vám může nabídnout rozložení dlužných plateb do splátek. Může vás upozornit na možnost čerpání dávek státní sociální podpory a dávky v hmotné nouzi. Ty jsou určeny k pokrytí výdajů za živobytí. Dodavatel musí tyto kroky učinit alespoň 30 dní před požadovaným dnem přerušení dodávek. Více informací najdete v § 11ea energetického zákona.

Dodavatel vám může nabídnout rozložení dlužných plateb do splátek.  Zdroj: Canstockphoto

Odpojení během pár dní? Nikoliv!

To, že vás dodavatel nemůže odstřihnout kvůli jedné neuhrazené platbě během pár dní, už víte. Kromě toho je nutné, aby jeho nároky vycházely z oprávněně naúčtovaných záloh. Pokud vám dodavatel naúčtuje uhrazení platby, která neodpovídá tomu, co máte ujednáno ve smlouvě, případně tak koná na základě neoprávněné jednostranné změny smlouvy, pak se ani v případě, že se s platbou opozdíte, nejedná o splnění podmínky neoprávněného odběru. Pokud vám tedy dodavatel jednostranně zvýší zálohy, které nemají s tím, co máte ve smlouvě nic společného, nemá nárok je po vás vymáhat.

„Pokud dodavatel zneužije závislosti zákazníka na poskytování dodávek a formou omezení dodávek donucuje zákazníka k uhrazení neoprávněné či sporné platby, jedná se o okolnost spáchání přestupku, která významně zvyšuje závažnost spáchaného přestupku a jako taková se zohledňuje i ve výši udělené pokuty.“ Výkladové stanovisko ERÚ 1/2023

Víte, kolik máte opravdu platit? Zdroj: Canstockphoto

Co dělat, když vás chtějí odpojit?

Pokud se dostanete do situace, kdy vám bude dodavatel hrozit odpojením od plynu či elektřiny kvůli jedné neuhrazené záloze, měli byste:

  • Písemně upozornit svého dodavatele, že s ukončením odběru nesouhlasíte. Namítněte, že je jeho postup neoprávněný. Pokud vám zvýšil zálohy v rozporu se smlouvou, upozorněte jej, že jedná nezákonně.
  • Dále byste se měli obrátit na ERÚ a požádat o prošetření vašeho případu.

Zajímavost: V minulém roce dostal ERÚ přes 22 tisíc stížností. Celá třetina se týkala záloh a vyúčtování. Přibylo také podnětů ke kontrole, kterých úřadu přišlo přes 2 tisíce, z toho tři čtvrtiny se týkaly ochrany spotřebitele.

Zdroje informací: Energetický regulační úřad, Energetický zákon, Výkladové stanovisko ERÚ

 

 


You must be logged in to post a comment Login