Zahrada

Od pralesa k celoročně atraktivní zahradě. A to celé za týden

Od   | 

Rodinná zahrada u vily v pražské městské čtvrti Hanspaulka si už dlouho říkala o proměnu, díky které by pořádně prokoukla. Jejím problémem nebyla absence zeleně, jak je tomu ve většině případů, ale pravý opak – zahrada zelení doslova překypovala a celý prostor tak značně zmenšovala. Radikálnost byla proto na místě a nevyhnula se jí ani předzahrádka.

Před proměnou

Pohled na zahradu u rodinné vily v původním stavu nebyl úplně radostný. Připomínala spíše zarostlý prales s dominantním vzrostlým smrkem, který svou nestabilitou ohrožoval samotné obydlí majitelů. Přehlédnout nešel ani přibližně 3 metry široký živý plot vysázený ze zeravů, jenž velikost celého prostoru významně redukoval. V trávníku se dařilo hlavně mechu a zpevněná plocha k posezení na konci zahrady byla zhotovena z dlaždic zalitých v betonu. Realizátory však více trápil omezený vstup na pozemek, kvůli němuž nebylo možné použít větší techniku a veškeré pracovní operace bylo nutné provádět hlavně ručně.

Nejdříve přišla řada na kácení nevhodných dřevin.  Zdroj: bp-garden

Začátky bývají složité

První etapa proměny zahrady byla ve znamení kácení nevhodných stromů a keřů. Řada přišla i na výše zmiňovaný nestabilní vysoký smrk. Jeho odstranění vyžadovalo dokonce speciální povolení a příslib, že bude nahrazen novou výsadbou dvou stromů. Následovalo kompletní dočištění celého pozemku a ve výsledku bylo odvezeno až 30 metrů kubických nepotřebného rostlinného materiálu.

K pokácení vysokého smrku bylo nutné vyřídit povolení a slíbit výsadbu dvou stromů.  Zdroj: bp-garden

V dalším kroku se přistoupilo k likvidaci zpevněné plochy s dlaždicemi položenými asi ve 20 centimetrové vrstvě betonu. Takže bylo potřeba vsadit na takzvané pneumatické kladivo, lidově sbíječku, a vzniklých 5 tun odpadu pak uklidit ručně, což navýšilo výslednou cenu provedené realizace. Svůj kus práce zde zastaly také pařezová a půdní fréza, které se postaraly o odstranění zbylých kořenů a prokypření půdy. Po tom všem nastala vhodná chvíle pro srovnání terénu.

Beton vyměnila zeleň. K likvidaci byla použita sbíječka.  Zdroj: bp-garden

S pokračováním pomohl vypracovaný projekt

Při tvorbě návrhu zahrady u vily na Hanspaulce bylo nutné brát ohled na požadavek majitelů, kteří si přáli zahradu téměř bez údržby. Z tohoto důvodu tady dnes nalezneme jak skupinové výsadby trvalek, tak i keřů a stromů.

Před výsadbou rostlin a pokládkou trávníku byl celý pozemek urovnán a instalován neviditelný obrubník. Zdroj: bp-garden

Po vyčištění a urovnání pozemku nastal ten správný čas pro založení celoročně atraktivních trvalkových výsadeb obohacených o cibuloviny, jež se právě postarají o brzký jarní aspekt. Nejdříve bylo záhony nutné vytýčit, poté vysadit jednotlivé druhy, a nakonec je zamulčovat kůrou. K oddělení květinových výsadeb od plochy trávníku se osvědčilo použít takzvané neviditelné obrubníky, které zabrání prorůstání travního drnu. Následně byly vysázeny i dva slíbené „náhradní“ stromy za smrk, živý plot z habrů a keře. K založení trávníku se použily travní koberce, avšak ještě před pokládkou byla plocha vylepšena trávníkovým substrátem pro zmírnění kyselého pH půdy.

Travní koberce se musely nosit ručně. Ve výsledku šlo o několik tun materiálu.  Zdroj: bp-garden

Předzahrádku původně tvořily vzrostlé jalovce, které její prostor značně znehodnotily. Na jejich místo přišla výsadba tvořená trvalkami a znovu zamulčovaná kůrou. U vchodu do vily dominuje šácholan neboli magnólie. Ta brzy na jaře celý prostor předzahrádky nádherně rozzáří. Navržena zde byla také květnatá louka, ale do její realizace se majitelům už nechtělo.

Konec dobrý, všechno dobré

Suma sumárum, celková a absolutní proměna rodinné zahrady u vily na Hanspaulce trvala realizační firmě jenom sedm dní. Původně ji představovala zapojená zelené hmota s betonem, a dnes je krásně vzdušná, plná květů a života. Pravidelná udržovací péče je prováděna realizátory a zahrnuje pouze řez keřů a stromů, sestřih trvalek, vertikutaci a hnojení travnaté plochy. K starosti majitelů patří jen zálivka. 

Rodinná zahrada je dnes místem k odpočinku. Nově vysázené stromy na ní za pár let vytvoří příjemný stín. Zdroj: bp-garden

Fotogalerie:

Autor projektu včetně realizace: Ing. Petr Blažek, DiS., bp-garden.cz

 

Jak osvětlit zahradu?


You must be logged in to post a comment Login