Rady a tipy

Nová zelená úsporám Light začala. Jak můžete o dotaci požádat?

Od   | 

Dotační program Nová zelená úsporám Light je tady nejen pro důchodce, ale také pro domácnosti s nižšími příjmy. Žadatelé mohou dostat až 150 tisíc korun na stavební úpravy související s úsporou na energiích. Víte, jak si o dotaci zažádat?

Kdo může žádat o dotaci Nová zelená úsporám Light?

Dotační program je určen nízkopříjmovým domácnostem, to však neznamená zcela bezmajetným. Žadatel musí být vlastníkem či spoluvlastníkem domu, na kterém by se dané úpravy prováděly. Může se jednat o trvale obydlenou rekreační nemovitost. Důležité je, aby v ní byl žadatel hlášený k pobytu před 12. zářím 2022.

O dotaci si zažádejte co nejdříve. Zdroj: Pixabay

Žadatel o dotaci musí spadat do jedné z následujících kategorií:

 • starobní důchodce (může si přivydělávat, rozhodující je, aby pobíral důchod),
 • invalidní důchodce ve 3. stupni,
 • ten, kdo mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby ho pobíral od 12. září až do podání žádosti v kuse).

Tyto podmínky musejí splňovat všichni členové domácnosti, která žádá. Vyjma dětí a studentů. Pokud mají rodiče v penzi v nemovitosti přihlášeného k trvalému pobytu svého potomka, který zde nežije, není to problém. Tuto skutečnost stačí doložit čestným prohlášením.

Kam pro stolní lampy?

Jak a kdy žádat o dotaci Nová zelená úsporám Light?

Žádosti jsou přijímány od 9. ledna 2023 – a to pouze elektronicky. S pomocí Identity občana, datové schránky, mobilního klíče eGovernmentu či služby moje ID. Žádá se prostřednictvím TOHOTO formuláře. Bankovní identitu nelze k žádosti použít přímo. Stačí ale trocha klikání a za její pomoci si vytvoříte Identitu občana. O tom, jak získat Identitu občana, si můžete přečíst ZDE.

Žádosti můžete podávat jak před provedením stavebních úprav, tak i v jejich průběhu či zpětně. Pokud žádáte před provedením úprav, peníze dostanete předem ve formě zálohy. Stavební úpravy musí proběhnout nejpozději do 12 měsíců od přidělení dotace. V některých případech lze lhůtu ještě o 6 měsíců prodloužit.

Zpětně lze žádat na úpravy, které proběhly kdykoliv od 12. září 2022 – pokud jste v té době splňovali podmínky pro přidělení dotace.

Dotace je určena pro nízkopříjmové domácnosti. Zdroj: Canstockphoto

Co musíte při žádosti doložit?

 • svoji totožnost (pomocí ID občana),
 • vlastnictví bankovního účtu – výpis nebo smlouva o zřízení účtu,
 • nízkopříjmovost – například výměr důchodu, rozhodnutí o vydání příspěvku na bydlení,
 • stav před zahájením úprav – ve formě fotografií,
 • odborný posudek – zdarma vystaví zástupce Místní akční skupiny nebo Energetické konzultační a informační středisko (EKIS) zřizované ministerstvem průmyslu.
 • Stav po skončení úprav – opět fotografiemi,
 • zprávu o provedených opatřeních.

Na co lze dotaci využít?

 • zateplení fasády,
 • zateplení stropu,
 • výměnu oken,
 • zateplení střechy,
 • zateplení podlahy,
 • výměnu vchodových dveří.

Zdroj info: novazelenausporam.cz

 

Kam pro tepelné čerpadlo?

 

 

 


You must be logged in to post a comment Login