Rady a tipy

Nezapomeňte si domů pozvat kominíka. Jaké jsou pokuty za chybějící revizi komína?

Od   | 

Topná sezona se pomalu blíží, a proto byste neměli zapomenout na povinnou kontrolu a revizi vašeho komína. Pokud na tyto povinnosti zapomenete, můžete dostat pokutu ve výši několika tisíc korun.

Čistíte komín pravidelně? Zdroj: pexels.com

Ačkoliv jsou pravidelné kontroly komína povinné už několik let, spousta lidí je nedodržuje. Buď na to zapomenou, nebo jim to přijde zbytečné. Tím, že budete mít platnou revizi, se však vyhnete nejen finančnímu postihu, ale také nechtěnému požáru, který může v případě komínu ve špatném stavu nastat prakticky z minuty na minutu.

NÁŠ TIP: Pokud nevíte, kde sehnat kominíka, podívejte se na Společenstvo kominíků ČR

Revize nebo kontrola komína?

Pokud jste si mysleli, že jsou revize a kontrola komína totéž, mýlíte se. I když musí být kontrola komína provedena minimálně jednou ročně, revize pak jen v případech uvedených ve vyhlášce č. 34/2016 Sb. Konkrétně jsou to tyto situace:

 • Před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
 • Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • Před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty
 • Před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty
 • Po komínovém požáru nebo
 • Při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty
 •  

Trendy jsou toalety se sprškou. Kterou vybrat?

 

Pokud se vás netýká žádný z výše uvedených případů, jste nuceni zajistit minimálně každoroční kontrolu komína a jeho čištění.

Revize probíhá posouzením shody spalinové cesty s patřičnou projektovou dokumentací, ověřením identifikačního štítku, kontrolou bezpečného odvádění spalin do ovzduší a prohlídkou spalinové cesty.

Čištění komína svépomocí

Při kontrole komína je často prováděno i jeho čištění. To ale můžete provést na rozdíl od kontroly i vy sami. Při čištění spalinové cesty se odstraňují pevné látky, usazeniny i nečistoty v ní obsažené. Pokud komín nevyčistíte obvyklým způsobem, lze jej i vypálit, to ale může udělat jen oprávněná osoba.

 

Jak správně vybrat bezpečnostní kování a kliku? A kam pro ně?

 

Jak často se provádí čištění a kontrola komína?

Četnost a kontrol a čištění komína závisí na několika faktorech. Mezi nimi například druh využívaného paliva, to, zda se komín využívá sezónně či celoročně, ale i na výkonu připojeného spotřebiče paliv. U všech komínů je však nutná kontrola minimálně jednou ročně.

Jak často byste měli kontrolovat svůj komín? Zdroj: homeincube.cz

Co zajistí kontrola komína?

 • Stav spalinové cesty dle technických požadavků
 • Bezpečný průchod spalin do ovzduší
 • Umožnění bezproblémového přístupu ke spalinové cestě
 • Zajištění požární bezpečnosti
 • Aktuální technický stav
 • Změny po předchozí kontrole nebo revizi

Novinka mezi plynovými kotli

Jaká je pokuta za neprovedenou kontrolu komína?

Pokud majitel objektu (právnická osoba nebo OSVČ) nezajistí povinné čištění komína a jeho kontrolu, může mu hasičský sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Občanům hrozí za nezajištění kontroly pokuta do výše 10 000 Kč.

NEZAPOMÍNEJTE: Pokud ve vašem domě vznikne požár a pojišťovna zjistí, že jste neabsolvovali povinnou kontrolu komína, pojišťovna vám neposkytne pojistné plnění.

Zdroj: penize.cz, finance.cz, Společenstvo kominíků ČR

 

 

 

 


You must be logged in to post a comment Login