Články

Nemovitosti bez jasného majitele propadnou státu. Není mezi nimi i ta vaše?

Od   | 

Všechny stavby, ale i pozemky, které nemají dostatečně identifikovaného majitele, propadnou koncem tohoto roku státu. I proto by se o ně měli skuteční vlastníci přihlásit co nejdříve. Vyřízení dokumentace a prokázání vlastnictví chvíli trvá.

Víte o nějaké stavbě či pozemku, že patří vám, ale vlastnictvím jste se nikdy nezaobírali? Pak byste to měli napravit. Pozemky i stavby, které nemají jednoznačného majitele, propadnou státu. K vašemu překvapení by totiž mohla nastat situace, která by proces dokazování vlastnictví zkomplikovala. A to například ve chvíli, kdy zjistíte, že stavba, která vám patří, je „černá“. V některých případech lze ale i u těchto staveb docílit jejich legalizace s přiznáním vlastnictví.

Majitelé černých staveb to budou mít složitější. Zdroj: pexels.com

Staveb bez majitele je spousta

V evidenci státu je přes 330 tisíc nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. Největší množství jich je ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Pokud na seznamu naleznete své jméno, měli byste se o svůj majetek přihlásit, než bude pozdě.

Seznam nemovitostí naleznete na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Spousta majitelů chybí zřejmě proto, že se katastr před rokem 1989 příliš neudržoval a ne všechny informace byly evidovány. V seznamu jsou zejména pozemky (statisíce) a stavby (tisícovky).

Do kdy se můžete o svůj majetek přihlásit?

Vlastníci se mohou o svůj majetek přihlásit do 31. prosince 2023. Hledání vlastníků trvalo posledních 10 let, započalo v roce 2014 na popud nového katastrálního zákona.

O svůj pozemek se přihlaste včas. Zdroj: pexels.com

Co když se jedná o černou stavbu?

Problém nastává ve chvíli, kdy jste nejen nedostatečně identifikovatelným vlastníkem, ale ke všemu i majitelem černé stavby. Pokud se budete chtít o stavbu přihlásit, budete muset projevit snahu o odstranění nedostatků a legalizace stavby.

„Podle nedostatků těchto staveb rozdělujeme dvě kategorie – nepovolené a neoprávněné stavby. Prvním termínem rozumíme převážně stavby bez stavebního povolení anebo ty, které byly postaveny s výraznými odchylkami od schváleného projektu, například mají jiné půdorysné rozměry. Oproti tomu neoprávněnými stavbami označujeme ty, které jsou postavené na cizím pozemku bez potřebného povolení, přičemž může jít o situace, kdy stavba svou jakoukoliv částí zasahuje do sousedního pozemku, ale například se může jednat i o vedení inženýrských sítí napříč cizími pozemky bez souhlasu jejich vlastníků,“ rozebírá Lukáš Regec z BDO Legal.

Nevlastníte dům, o kterém nevíte? Zdroj: Canstockphoto

Pokud se úřad rozhodne, že je stavba nepovolená či neoprávněná, dojde k zahájení řízení o jejím odstranění. Úřad však může rozhodnout o tom, že je možné stavbu na žádost dodatečně povolit, pokud se splní podmínky stanovené zákonem.

Podobná situace je i v případě černé nemovitosti s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem. Předpokladem pro zápis do katastru je doložení podkladů, z nichž plyne, že je možné stavbu používat.

Zdroj: BDO, ÚZSVM

 

Jak snadno vyčistit barevný dřez?

 

 


You must be logged in to post a comment Login