Architektura a design

Nejčastější chyby při umísťování rodinného domu na pozemku

Od   | 

Při pohledu na rodinné domky zpravidla jen konstatujeme, zda se nám líbí nebo ne. Málo kdo se zamyslí, zda je dům správně posazen na pozemek. To byste se divili, kolik domů je špatně situovaných! Takže úsilí a finanční prostředky majitelé doslova promrhají jen tím, že se nad tímto velmi důležitým bodem při úvahách o stavbě, nezamyslí. Přitom je to nestojí ani o korun navíc a kvalita bydlení je o sto procent vyšší.

Máme-li dostatek prosklených ploch,pak jednu z nich můžeme obětovat směrem na sever

Orientace rodinných domů na pozemku respektive směr fasád ke světovým stranám dokáže zásadně ovlivnit kvalitu vnitřního prostředí a užitnou hodnotu budov pro bydlení. Oslunění a denní osvětlení domů pro bydlení sice upravuje současná legislativa, ale denní světlo je hlavně nezanedbatelným jevem pro zachování našeho zdraví. Pro povolovací proces staveb je nutné plnění ustanovení prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby dále normy ČSN 73  4301. Vyhláška se zabývá v §11 denním a umělým osvětlením a zastíněním stávajících pobytových místností novými stavbami a dále v §13 stanovuje podmínky proslunění pobytových místností, a to:

U samostatně stojících rodinných domů, dvojdomů a koncových řadových domů má být součet podlahových ploch prosluněných obytných místností roven nejméně jedné polovině součtu podlahových ploch všech obytných místností bytu.

Dle normy ČSN  73  4301, čl.4.3.1 také platí: Do součtu ploch z jedné strany prosluněných obytných místností ani do součtu ploch všech obytných místností bytu se  pro tento účel nezapočítávají  části  ploch  obytných  místností,  které leží za hranicí hloubky 2,3 násobku její světlé výšky. A dále  čl.4.3.2 normy stanovuje podmínky, kdy je obytná  místnost  považována  za prosluněnou, a to například půdorysný úhel slunečních paprsků, dobu pronikání paprsků okenními otvory, velikost okenních otvorů atd.

U řadových domků berte v úvahu blízkost sousedů, kteří mohou na zahradě vysadit nebo postavit ledacos

Tolik legislativa, ale důležité je, že nedostatek denního světla nepůsobí dobře na lidský organismus. Denní světlo reguluje lidské vnitřní biologické rytmy. Ovlivňuje výrazným způsobem  psychickou i fyzickou stránku člověka, jeho nedostatek také může způsobit poruchy spánku, zvýšit hladinu stresu i únavu. Pro zdravé bydlení je tedy nutné zajištění dostatečného množství denního světla.

Optimálním provozním uspořádáním prostorů domku ve vztahu k jejich oslunění a dennímu osvětlení je takové, že při severní straně domu se navrhuje garáž a vstupní místnosti, hygienické zázemí, schodiště, chodby. Pobytové místnosti  pak jsou orientovány k jihu či západu. Ložnice je vhodné umístit na východní stranu.

Katalogový dům vypadá pěkně na obrázku. Bude tak vypadat i na vašem pozemku?

Katalogové projekty rodinných domů, často se zajímavým architektonickým výrazem, jsou uspořádány většinou dle tohoto principu tedy vstupu od severu. Pokud se pro náš záměr stavby rodinného domu líbí dispozice i celkové řešení některých domků, musíme však při výběru konkrétního návrhu velice pečlivě zvážit, zda je takto vhodný pro naši konkrétní parcelu například se vstupem od jihu.

Nebojte se ostrého slunce, docela snadno se proti němu můžete bránit.

Procházíme-li ulicemi našich obcí, vidíme, že pozemky pro stavbu rodinných domků nejsou vždy orientovány s přístupem od severu či východu. Při vstupu na pozemek od jihu je často řešen i přístup do domku se vstupními a komunikačními prostorami od jihu včetně garáže. Pak vychází umístění pobytových místností na sever, v lepším případě na západ. K tomu lze jedině říci, že je velice smutný pohled ze stinných neosluněných obytných místností do sluncem ozářené zahrady.

Ptáme se předních českých architektů:


You must be logged in to post a comment Login