Rady a tipy

Nebojte se nakupovat nové domácí spotřebiče: Jak novela zákona chrání spotřebitele před újmou?

Od   | 

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, která začala platit od ledna 2023, přináší mnoho pozitivních změn. Spotřebitelé nově mají lepší ochranu před nekalými praktikami podnikatelů a zvýšila se jim práva při reklamaci vadného zboží. Neobávejte se nákupu nových domácích spotřebičů, zákon vás ochrání před poškozením.

Vadné plnění

Pokud si koupíte jakékoliv zboží, včetně domácích spotřebičů, máte jako spotřebitel právo na reklamaci v případě, že zboží je vadné a nesplňuje požadavky definované zákonem. To platí jak pro nákup v kamenném obchodě, tak pro nákup zboží online. Prodávající musí zajistit, že věc při převzetí kupujícím nemá žádné vady a odpovídá popisu, jakosti, množství a účelu použití. Pokud však zboží nesplňuje tyto požadavky, je vadné a spotřebitel má právo na reklamaci. Příkladem je pračka, která nedisponuje parním programem, přestože tak deklarovala.

Při koupi zboží v obchodě, včetně nákupu online, máte řadu práv, která můžete uplatnit v případě, že zboží je vadné. Tato práva neplatí, pokud jste způsobili vadu sami, pokud zboží bylo kupováno s vědomím o vadě za nižší cenu, nebo pokud jde o běžné opotřebení použitého zboží. Jestliže je věc vadná, vyžadujte její opravu nebo dodání nové věci, která bude bezvadná.

Nemusíte se obávat nečekaných závad, které se mohou projevit až po zakoupení. Zdroj: Pexels

Reklamace

Prodávající musí odstranit vadu v přiměřené době po jejím nahlášení a musí zohlednit povahu věci a účel, pro který si ji kupující zakoupil. U spotřebního zboží se reklamace vyřizuje zpravidla nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se zúčastněné strany nedohodnou na delší lhůtě.

Hlavní změnou je prodloužení doby, po kterou musí podnikatel dokázat, že vada na zboží se objevila až poté, co si spotřebitel zboží převzal. Toto důkazní břemeno se nyní obrací ve prospěch spotřebitele, a to po dobu 12 měsíců místo stávajících 6 měsíců. Prodávající je stále odpovědný za vadu, i když se projeví až po převzetí zboží. Nově se vada rovněž vztahuje na případy, kdy zboží nemá dostatečnou životnost, kterou by spotřebitel rozumně očekával. Kupující má právo na slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz v několika případech, včetně opakovaného výskytu té samé vady nebo při projevu více vad na věci současně.

Kterou vybrat chladničku a proč?

 

Lhůta pro dodání zboží

Nově se mění pravidla pro dodání zakoupeného zboží. Podnikatel musí zboží dodat bez zbytečného odkladu. Nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy (pokud se se spotřebitelem nedohodne na jiné lhůtě). Pokud prodávající nedodá zboží v této lhůtě, má spotřebitel právo dát podnikateli přiměřenou dodatečnou lhůtu k dodání. Pokud zboží není dodáno ani v této další lhůtě, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Samozřejmě kromě situací, kdy je dodržení přesné lhůty nezbytné (např. pro dodání dortu na narozeniny).

Novela vás ochrání před poškozením. Zdroj: Canstockphoto

Větší ochrana při domovním prodeji

Další součást novely je zvýšena ochrana spotřebitelů při uzavírání smluv při podomním prodeji nebo během organizovaných prodejních akcí. V těchto případech je lhůta pro odstoupení od smlouvy prodloužena na 30 dnů místo stávajících 14 dnů a spotřebitel nemusí uvádět důvod svého odstoupení.

Ochrana před umělým navyšováním cen před slevovou akcí

Když podnikatel nabízí slevu, musí informovat spotřebitele o nejnižší ceně, za kterou bylo zboží prodáváno po dobu 30 dnů před slevou. Tím se spotřebitel chrání před umělým navyšováním cen a lákáním na slevu, která ve skutečnosti není slevou.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Která pračka ve SLIM provedení vypere až 10kg prádla?

 

 


You must be logged in to post a comment Login