Zahrada

Naučte se identifikovat poškození, choroby i škůdce v okrasné zahradě

Od   | 

Nejen užitkovou část zahrady trápí choroby a škůdci, stejným problémům musí často čelit i okrasné druhy rostlin. Kromě toho se u nich můžeme setkat také s poškozeními vzniklými následkem špatné volby stanoviště nebo například z důvodu nepřízně počasí. Proto nabízíme stručný přehled problémů, které trápí nejčastější druhy našich okrasných zahrad.

Zerav

Především u vývojově starších jedinců a živých plotů ze zeravu západního může dojít k odumírání výhonů, které se projevuje postupným hnědnutím jednotlivých lístečků. Výsledkem jsou pak často nevzhledné a naprosto holé větve. V boji proti odumírání výhonů může pomoci pravidelné prosvětlování živých plotů či jiných hustých porostů, rovněž podzimní aplikace fungicidů a vyrovnaná výživa.

Usychající zeravy jsou problémem většiny zahrad, kde se vyskytují. Zdroj: Pixabay

Kalina 

Máte na zahradě kalinu, jejíž listy jsou proděravělé, nebo z nich zbyly pouze žilky? S největší pravděpodobností půjde o bázlivce kalinového, jehož světle šedé až šedozelené larvy poškozují listy zejména kaliny obecné. Za vhodnou ochranu před dalším šířením se považuje odstranění poškozených výhonů či listů, případně aplikace insekticidů.

Šeřík

Hnědé, bílé či žlutozelené skvrny na listech šeříku značí, že je něco v nepořádku. V případě hnědých až šedohnědých skvrn se jedná o takzvanou listovou skvrnitost. Jejímu šíření lze zabránit rovnoměrnou výživou a hlavně likvidací opadaných listů. U těžkého napadení je možné použít k ochraně fungicidy. Podle bílých skvrn na listech i výhonech můžeme identifikovat zase padlí. Nejlepší ochranou je už samotná výsadba na vhodné, tedy slunné a vzdušné stanoviště. Silnější výskyt lze korigovat opět fungicidy. Žlutozelené skvrny směřující od okrajů listů do jejich středu, které mohou rovněž začít hnědnout a zasychat, zpravidla znamenají nedostatek hořčíku. Pomůže aplikace hnojiva s jeho vyšším obsahem. 

Šeřík většinou trápí padlí, skvrnitost či nedostatek hořčíku. Zdroj: Pixabay

Rododendron

Jsou listy na vašem rododendronu spíše matné a svěšené? Měli byste zpozornět, jelikož pravděpodobně půjde o fytoftorové vadnutí a odumírání výhonů. Výskyt této choroby lze potvrdit na základě zhnědnutí, které můžete pozorovat pod kůrou v oblasti kořenového krčku či u poškozených větví. Touto chorobou poškozené výhony je potřeba až u báze odstranit. Pokud jsou však napadeny i kořeny, bude nutné se zbavit celé rostliny. Nového jedince můžete na stejné místo zasadit pouze za předpokladu, že zeminu nahradíte substrátem a po výsadbě provedete zálivku vylepšenou fungicidem. 

Asi nejčastěji se u rododendronů setkáváme se žloutnutím listů, jakožto následkem zamokřeného stanoviště, nevhodného pH půdy či nedostatku železa apod. S posledním zmíněným je možné bojovat pomocí zálivky roztokem zelené skalice (2 %) nebo aplikací hnojiva na list s obsahem železa. 

Hlohyně

Místo výrazně červené, oranžové či žluté mají plody vaší hlohyně barvu spíše černou? Mohlo by jít o strupovitost, která se projevuje také černými skvrnami na rubech listů a někdy i výhonech. Napadené keře většinou prosychají a moc neplodí. Hlohyni můžete pomoci ošetřením fungicidy, a to hned v začátcích kvetení. Aplikaci opakujte až čtyřikrát a maximálně po 10 dnech. 

Černé skvrny na plodech mohou u hlohyně znamenat strupovitost. Zdroj: Pixabay

Magnolie

Světle zelené, žlutozelené až žluté listy značí u magnolie neboli šácholánu chlorózu. Té můžete předejít hlavně správným výběrem stanoviště (slunné a chráněné před silnými větry) i úpravou pH půdy – pomůže vylepšení výsadbové jámy směsí kompostu, rašeliny a písku. V případě potřeby můžete aplikovat listové hnojivo s obsahem železa.

Výběr správného stanoviště a úprava pH půdy je klíčem k úspěšnému pěstování šácholánu. Zdroj: Pixabay

Břečťan

Skvrny na listech břečťanu mohou představovat buď listovou skvrnitost, nebo poškození sviluškami. Listovou skvrnitost poznáte podle kruhovitých, postupně se rozšiřujících a někdy i praskajících skvrn. Za vhodnou ochranu se považuje odstranění napadených výhonů, spadlých listů na podzim i aplikace fungicidů. Žlutozelené skvrny, které mohou přecházet až do hnědé barvy, jsou naopak znakem napadení sviluškami a budou trápit především břečťan vysazený na nevhodném stanovišti – slunném a teplém. Pomůže zastínění (např. výsadba dřeviny) i použití pesticidů určených k hubení svilušek.

Růže

Kromě mšic, pilatek a padlí, může růže trápit například také černá listová skvrnitost, rzivost či antraknóza. Černá listová skvrnitost se vyznačuje černými skvrnami s rozpitými okraji na lících listů. Rzivost můžete identifikovat na základě oranžových sporů na výhonech a někdy i listech. A antraknózu růže poznáte podle červených skvrn se světlým šedým středem na listech. Ke všeobecné ochraně proti zmíněným chorobám patří odstraňování napadených částí a opakované ošetření fungicidy. 

Růže trpí na houbové choroby a často je trápí i škůdci. Zdroj: Pixabay

POŘIĎTE SI NA ZAHRADU NEZÁMRZNÝ VENTIL – BUDETE TU MÍT VODU I V ZIMĚ

Fotogalerie:


You must be logged in to post a comment Login