Články

Může vám někdo zakázat pronajímání vaší nemovitosti?

Od   | 

S pronajímáním bytů se nepojí jen radosti v podobě dalšího příjmu, ale také starosti. Chcete pronajímat byt, ale společenství vlastníků bytových jednotek se to nelíbí? Nebo chcete zřídit podnájem v nájemním bytu i bez souhlasu pronajímatele? Víme, na co máte nárok.

Nejvyšší soud ČR během letošního března rozhodl o platnosti změny stanov společenství vlastníků bytových jednotek mezi SVJ a přehlasovaným vlastníkem bytu. Působnost je omezena na oblast správy, údržby, provozu, oprav domu, jeho společných částí a pozemku. To znamená, že nemůže zasahovat do vlastnických práv k bytům jednotlivých vlastníků.

Kdy vám může někdo zakázat pronajímat váš vlastní byt? Zdroj: Canstockphoto

Velmi zjednodušeně to znamená, že pokud shromáždění vlastníků rozhodne o omezení práva vlastníků jednotek ohledně užívání bytu, jde o rozhodnutí, o kterém tento orgán nemůže rozhodovat. Proto je neplatné.

Společenství vlastníků – kdy může bránit nájmu?

Společenství vlastníků nemůže omezit vlastníka jednotky při užívání bytu k opakovanému pronájmu nebo poskytování ubytování. Společenství vlastníků se může bránit jen tehdy, pokud pronajímání bytu přináší problémy ostatním obyvatelům domu.

Pokud nájemníci (zejména u krátkodobých pronájmů) opakovaně ruší obvyklý klid a pořádek v domě, může společenství vlastníků navrhnout u soudu nucený prodej jednotky tohoto vlastníka. A to v případě, že vlastník i přes písemnou výstrahu porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek.

 

Jak na nové rozvody svítidel, aniž byste museli sekat do zdi?

 

Podnájem nájemního bytu

Podnájemní vztah mezi nájemcem a podnájemcem je podobný vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem. Užívací právo lze další osobě zřídit jen po dobu nájmu. Podnájem končí spolu s nájmem. Zatímco vlastník bytu byt dává k pronájmu, vy jaké nájemník byste jej dávali do podnájmu. Zákon rozlišuje, zda nájemce bytu v bytě trvale bydlí, nebo nebydlí.

Při trvalém bydlení s podnájemníkem je podnájem možný

Pokud nájemce v bytě trvale bydlí a chce byt nebo jeho část dát do podnájmu další osobě, nemusí mít souhlas pronajímatele. Pronajímatel však může mít ve smlouvě zákaz dávat byt nebo jeho část do podnájmu.

JAKÝ PLYNOVÝ KOTEL VYBRAT A PROČ?

 

Když nájemce v bytě trvale bydlet nebude

Pokud nájemce v bytě trvale bydlet nebude, může dát byt nebo jeho část do podnájmu další osobě jen se souhlasem pronajímatele. Žádost se musí podat písemně. Pokud se pronajímatel nevyjádří do měsíce, považuje se to za souhlas.

Zdroj: penize.cz, finance.cz, mesec.cz

 

Která pračka ve SLIM provedení vypere až 10 kg prádla?

 

 


You must be logged in to post a comment Login