Články

Musíte platit pokutu, pokud neuzavřete kupní smlouvu při koupi nemovitosti?

Od   | 

To, že podepíšete rezervační smlouvu jakožto kupující s realitkou a prodávajícím, neznamená, že musíte uzavřít realitní smlouvu. Pokud se rozhodnete nemovitost nakonec nekoupit, nemůže vám být naúčtována smluvní pokuta. Pokud realitka strhne rezervační poplatek jako pokutu, musí vám jej vrátit.

Pokud neuzavřete kupní smlouvu, nemusíte platit pokutu

V praxi to funguje tak, že se zájemci podívají na nemovitost. A pokud se jim líbí, uzavřou rezervační smlouvu s realitní kanceláří a majitelem nemovitosti. Uzavřením rezervační smlouvy dojde k zaplacení služeb realitní kanceláře. Spousta realitek pak po zaplacení nemá takovou motivaci udělat vše, co bylo slíbeno. A to může vést k tomu (spolu s různými dalšími důvody), že si zájemci o nemovitost svoji koupi rozmyslí.

Hrozí vám pokuta za odstoupení od smlouvy? Zdroj: Canstockphoto

Rezervační poplatek se platí, i když je stěhování do domu daleko

Pokud chtějí zájemci o koupi nemovitosti z celého procesu vycouvat, realitní kanceláře jim hrozí ztrátou rezervačního poplatku (který se platí po podpisu rezervační smlouvy). Podle nich se poplatek započítává za smluvní pokutu, kterou jsou povinni zaplatit, pokud neuzavřou další smlouvu. Spoustu lidí to přinutí uzavřít smlouvu kupní nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě. A to v podobě, která se k nim dostane.

Spousta zájemců o koupi je nucena podepsat rezervační smlouvu a zaplatit rezervační poplatek bez toho, aby viděli návrh kupní smlouvy. Ta se k nim dostane až po zaplacení. A když se jim něco nelíbí a chtějí od koupě odstoupit, jsou z toho potíže.

Pokud realitní kancelář trvá na podpisu smlouvy bez zapracování vašich připomínek, měli byste podle právníků trvat dopředu na vypracování návrhu následné kupní smlouvy, aby bylo zřejmé, jaká smlouva a v jaké podobě bude vlastně uzavřena. Realita je ovšem jiná – realitní kanceláře jsou zvyklé inkasovat svoji odměnu na samotném začátku celého procesu.

 

Proč betonovou stěrku na podlahu a kam pro ni?

 

Nenechte se vystavovat nejistotě

Pokud po vás bude realitní kancelář požadovat, abyste rychle podepsali rezervační smlouvu a zaplatili rezervační poplatek, protože jinak vám návrh kupní smlouvy nikdo neukáže, je lepší jít o dům dál. Pokud má kancelář problém upravit smlouvu, výměnou za kterou zaplatíte několik milionů korun, protože by je to stálo pár minut úprav vzorové smlouvy podle konkrétních informací, můžete si být jisti, že hrozí neaktivita kanceláře i po uzavření smlouvy.

V § 14 zákona o realitním zprostředkování je výslovně stanoveno, že ve smlouvě o realitním zprostředkování nelze zájemci uložit povinnost uzavřít realitní smlouvu, případně smlouvu o uzavření budoucí realitní smlouvy.

Trvejte na návrhu smlouvy předem. Zdroj: Canstockphoto

Jde o reakci na praxi některých realitních zprostředkovatelů, kteří se podobné povinnosti snaží ve svých smlouvách neoprávněně uvádět.

Nelze-li podle ust. § 1812 odst. 2 věty první občanského zákoníku (o. z.) k tomuto ujednání přihlížet, nelze za jeho porušení sjednat smluvní pokutu. Ponechala-li si žalovaná realitní kancelář rezervační poplatek jako smluvní pokutu za nesplnění neexistentní povinnosti (uzavřít realitní smlouvu či smlouvu o budoucí realitní smlouvě), je povinna ho žalobcům vydat jako bezdůvodné obohacení v souladu s ust. § 2991 a § 2993 o. z., včetně odpovídajícího úroku z prodlení.

Zdroj: vymahani-online.cz, muj-pravnik.cz, remaxalfa.cz, irealitka.cz, pravniprostor.cz   

 

Úžasné obrazové tapety – okoření i vyzdvihnou vzhled domova

 

 


You must be logged in to post a comment Login