Rady a tipy

Musí mě soused pustit na svůj pozemek?

Od   | 

Odpověď je jednoduchá, pokud je to nezbytně nutné z důvodu ukotveného v zákoně, pak vás na svůj pozemek pustit musí. I když rozhodně ne bez předchozí domluvy a souhlasu. A jaké přesně ty zákonné důvody jsou?

Jedním z takových důvodů jsou nezbytné práce, např. na zdi vašeho domu, pokud přiléhá k hranici pozemku a práci nejde vykonat jinak. Nový občanský zákoník hovoří jasně: „Vlastník umožní sousedovi vstup na svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo k hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak; soused však nahradí vlastníku pozemku škodu tím způsobenou.“

Delší obtěžování za úhradu

Poněkud v nevýhodnějším postavení jste, pokud potřebujete k sousedovi vstupovat trvaleji například za účelem stavby či bourání. K tomu lze najít v paragrafu 1022: (1) Nemůže-li se stavba stavět nebo bourat, nebo nemůže-li se opravit nebo obnovit jinak než užitím sousedního pozemku, má vlastník právo po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou náhradu snášel, co je pro tyto práce potřebné. (2) Žádosti nelze vyhovět, převyšuje-li sousedův zájem na nerušeném užívání pozemku zájem na provedení prací. V tomto soustavnějším případě budete tedy muset sousedovi zaplatit. Přesnější definici sporných situací zákoník nepřináší, proto není divu, že vznikají spory. Trošku orientace nám však může přinést rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 3844/2016, ze dne 25. 1. 2017.

Je-li to nezbytně nutné z důvodu ukotveného v zákoně, pak vás soused musí na svůj pozemek pustit. Zdroj: Canstockphoto

Jen se souhlasem

„Z § 1021 a § 1022 o. z. nevyplývá, že by soused, hodlající provést údržbu svého pozemku včetně stavby na něm stojící a provádět stavební práce či obvyklé úkony hospodaření, mohl vstupovat na cizí pozemek bez souhlasu jeho vlastníka. Nejprve musí vlastníka o povolení vstupu požádat, a sdělit mu důvody, proč na jeho pozemek potřebuje vstoupit, resp. jej jinak užít, a v případech uvedených v § 1022 o. z. se s ním domluvit na přiměřené náhradě. Jestliže k dohodě o vstupu a jeho podmínkách nedojde, může se ten, kdo požaduje vstup na sousední pozemek či jeho užití, domáhat rozhodnutí orgánu veřejné moci, a to buď soudu nebo stavebního úřadu.“

Pokud vstoupíte na pozemek souseda bez dovolení, a nehrozí bezprostřední nebezpečí nebo nejste ve stavu nouze, zasahujete neoprávněně do držby i do vlastnického práva vlastníka pozemku, a ten se proti tomu může bránit jak držební, tak vlastnickou žalobou.

V momentě, kdy je třeba o život dítěte, vstoupit samozřejmě můžete. Zdroj: Pixabay

Jde o život, zdraví či majetek? Vstoupit smíte

A co ta výjimka? Obecně platí, že můžete vstoupit v podstatě kamkoliv, hrozí-li tam nějaké bezprostřední nebezpečí, které můžete odvrátit, nebo jste-li ve stavu nouze a jinak si poradit nelze a zásah policistů či hasičů by evidentně mohl přijít pozdě. Pokud uvidíte počátek požáru v rodinném domě ve tři ráno a bude to pro vás v tu chvíli bezpečné, smíte, nebo dokonce měli byste, kromě volání hasičů vstoupit na pozemek a bušením na okna zjišťovat, zdali někdo uvnitř nespí a není v nebezpečí. Nebo dokonce požár hasit, pokud je v tu chvíli zvládnutelný. Také když vám na špatně ohrazený pozemek nebo odemčenou brankou vnikne ve vteřině nepozornosti batole a neomylně míří k plnému zahradnímu bazénu, je jasné, že i když takovou situaci zákon přímo nejmenuje, smíte běžet za ním a zabránit jeho utopení. Takový stav nouze se případně posuzuje zpětně, pokud by někdo vznesl nějakou žalobu – v jasně oprávněných případech se to však samozřejmě nestává.

Potíž s kočkami

A co ostatní běžné situace? Pokud vám na pozemek souseda spadne míč, nesmíte si pro něj běžet, ale soused by vám ho měl po požádání hodit zpátky. Pokud však ten míč při pádu zničil právě kvetoucí růže nebo rozbil okno, je vcelku jasné, že musíte škodu nahradit. Chovaná zvířata nesmíte nechat vnikat na sousedův pozemek. Problém je s kočkami, kdy jde o jejich přirozenost, ale žádnou zákonnou „výjimku“ nemají. Pokud vám sousedova kočka systematicky ničí skalku s vzácnou alpskou květenou, po důkladné dokumentaci škody je možné zkusit se bránit žalobou o náhradu škody. Budete ale muset prokázat, že šlo právě o sousedovu kočku, ne o jinou.

Kočky oficiálně na sousedův pozemek nesmí. Pokud něco zničí, úhrada jde za majitelem zvířátka. Zdroj: Canstockphoto

Policie, hasiči, exekutor…

No a konečně, i když toto je asi každému jasné: Na váš pozemek může vstoupit řada lidí z titulu výkonu své práce. Jde samozřejmě o policisty a hasiče, i když také samozřejmě musí mít konkrétní zákonem definovaný důvod. Těch je ale celá řada. Pokud zrovna přes váš pozemek prchá vrah, je jasné, že policie mu bude v patách, ať se vám to líbí, nebo ne. Energetikům musíte zajistit přístup k měřicímu zařízení, ale kdyby po vichřici na vašem pozemku zůstal povážlivě nahnutý strom, který by ohrožoval nejen majetek a životy, ale i třeba „jen“ elektrické vedení, a vy jste zrovna nebyli doma, odstranit ho bez vašeho souhlasu mohou nejen hasiči, ale právě i energetici. Také exekutoři mohou vstupovat do obydlí a na pozemky, i když by se samozřejmě měli držet svých pravomocí. Úředníci stavebních úřadů nemusí mít souhlas například při neodkladném odstranění stavby a nezbytných zabezpečovacích pracích souvisejícím s ochranou života, zdraví a bezpečnosti osob.

 


You must be logged in to post a comment Login