Architektura a design

Potřebujete rychle bydlet? Pořiďte si mobilní dům!

Od   | 

Mobilheim, mobilehome, mobilhaus či holiday home, to všechno jsou názvy pro přemístitelné domky, a to buď na kolech, nebo pomocí návěsu. Mobilní domy, ale můžeme také rozebrat a po částech převézt na jiné místo.

Mobilní domek lze umístit na základě územního souhlasu, ale pozemek musí být zahrnut v územním plánu. Jde však o řešení bez kolaudace.

Tento trend k nám přišel ze zahraničí, kde byly používány především k účelu rekreace a sezónního bydlení. Z hlediska komfortu jde o  mezistupeň mezi domkem a karavanem, především k účelu rekreace a sezónního bydlení. Také české mobilní domky si během posledních 10 let u nás našly příznivce a hlavně výrobce. Lidé si toto netradiční bydlení pořizují z důvodů nižších finančních nákladů a pro  rychlost realizace. Je to i cesta pro mnoho mladých lidí.

Výroba mobilního domu trvá pár měsíců a samotné osazení dva dny.

Mobilní domky je možno z technického hlediska rozdělit na dva druhy. Prvním jsou mobilní domky českých výrobců, které jsou v  podstatě plnohodnotnou dřevostavbou s prvky mobility. Rozloha vyráběných mobilních domků není nijak omezená. Skládají se z modulů do jakékoliv velikosti, jsou demontovatelné a lze je přesunout na jiné místo. Druhou kategorií jsou pak již použité mobilheimy, které se do České republiky dováží  ze zahraničí. Ty však nejsou určeny k  trvalému bydlení, protože nesplňují naše normy a většinou nejsou zateplené.

Rozloha vyráběných mobilních domků není nijak omezená. Skládají se z modulů do jakékoliv velikosti, jsou demontovatelné a lze je přesunout na jiné místo.

Rozloha vyráběných mobilních domků není nijak omezená. Skládají se z modulů do jakékoliv velikosti, jsou demontovatelné a lze je přesunout na jiné místo.

České mobilní domky

Mobilní domky vyráběné v České republice obecně splňují technické požadavky na rodinné domy stanovené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. Jde například o výšky stropu, zateplení, jsou vybavené normalizovanými rozvody elektřiny, vody atd. Dále podle přání zákazníka a podle požadavků stavebního úřadu v konkrétním místě lze domek zhotovit jako mobilní, to znamená, že může mít podvozek a kola. Stejně tak ale dům může stát třeba na základové desce nebo na betonových základových pásech či patkách.

Mobilní dům může mít podvozek a kola. Stejně tak ale může stát třeba na základové desce nebo na betonových základových pásech či patkách.

Legislativa a mobilní domky

Z hlediska platné legislativy jsou mobilní domky považovány za výrobky, které plní funkci stavby. Tou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií. Mobilní domek lze umístit na základě územního souhlasu, ale pozemek musí být zahrnut v územním plánu. Jde však o řešení bez kolaudace. Takový dům nevyžaduje předložení projektové dokumentace. Je možno doložit pouze jednoduchý plánek s pohledy a řezem a technickou zprávu. Dále  prohlášení o shodě na všechny použité součásti, a to dle požadavku konkrétního stavebního úřadu.

Nezapomeňte přeměřit příjezdovou cestu, aby bylo reálné stavbu na pozemek dovézt.

Sympatická je i rychlost realizace mobilních domků. Výroba v dílně trvá pár měsíců a samotné osazení dva dny. Jeden den se dům doveze, složí na připravené základy nebo patky, napojí se na připravené rozvody a druhý den se zhotoví finální fasáda.

Co je potřeba k tomu, aby se dal domek převézt na jiné místo?

Především musí mít podvozek. Počítá-li se s tím, že se za rok za dva odveze jinam, je třeba, aby byl spíše menších rozměrů. Větší domy se však dají rozebrat. A nezapomeňte ještě před objednáním přeměřit příjezdovou komunikaci, aby bylo vůbec reálné na pozemek stavbu dovézt.

Mobilní domky vyráběné v České republice obecně splňují technické požadavky na rodinné domy stanovené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb.

Foto: Freedomky, Domestav plus, Dům za cenu auta, Eko bydlení, Mobilák, Mobile Point Corporation, a. s., Na zeleno, Úsporné bydlení, iGnat

You must be logged in to post a comment Login