Zahrada

8 zásad pro vybudování malého zahradního jezírka

Od   | 

Máte malou zahrádku nebo jen balkon či terasu, a přesto toužíte alespoň po malém vodním zákoutí? Pro miniaturní jezírko, ptačí napajedlo nebo jen větší misku naplněnou vodou se najde místo všude.

Výběr nádob pro zbudování mini vodní plochy je nepřeberný, a pokud je splněna podmínka vodotěsnosti, pak záleží opravdu jen na vaší fantazii. U nádob, které bychom chtěli umístit na balkón, musíme zvážit i celkovou váhu nádoby po jejím napuštění. Minijezírka se bohužel nehodí pro chov ryb, neboť voda se v létě rychle ohřívá, ale vodní plocha s plovoucími rostlinkami dozajista přiláká hmyz, vodní plže, žabky a v parném létě osvěží i ptáky.

Na balkón stačí umístit skleněnou mísu s plovoucími rostlinkami třeba jen na jedno léto, glazované nádoby, dřevěné soudky (vyložíme je gumovou fólií), malé vaničky, betonové nádržky tvořící například skupinu s kaskádou.

Pokud bychom chtěli zabudovat minijezírko do zahrady, pak můžeme zvolit plastová (prefabrikovaná) jezírka, která mají dlouhou životnost a rychle a snadno se zabudovávají. Nevýhodou je omezený výběr tvarů, velikostí, členitosti a určité nepoddajnosti plastu. Druhou možností je vybudovat jezírko foliové, které lépe splňuje požadavek členitosti, vyznačuje se však nižší životností než prefabrikáty a klade větší nároky při budování stanoviště.

Při budování minijezírek bychom měli dodržet několik zásad:

1. Jezírka by měla mít různé hloubkové (osazovací) zóny, jen tak můžeme zajistit vhodné podmínky pro pěstované rostliny a jejich druhovou pestrost.

2. Jezírko umístíme v dostatečné vzdálenosti od opadavých stromů a keřů, jejichž listy by jezírko znečistily.

3. Jezírko budujeme nejlépe v polostínu. Pokud je místo plně osluněné, pak by plovoucí rostliny měly pokrývat přibližně 1/3 vodní plochy, čímž se zajistí dostatek stínu. Stejně tak vhodně zvolená výsadba kolem jezírka (v případě mini jezírka na balkóně rostliny v květináčích), poskytne dostatečné přistínění.

4. Velkou péči věnujeme úpravě okrajů jezírka – nejvhodnějším materiálem je kámen a dřevo. Myslíme přitom i na drobná zvířata (ježek), která se přijdou do zapuštěného jezírka na zahradě napít, aby se v něm neutopila.

5. Výrazným vodním prvkem je fontánka buď samostatně stojící, nebo s jezírkem, v němž však nelze pěstovat většinu vodních rostlin, které vyžadují spíše stojatou vodu. Fontánky je možné zakoupit hotové, některé lze namontovat i na zeď.

6. Vodní rostliny zasadíme na dno jezírka do speciálního košíku se zeminou. Zemina se poté zasype oblázky, které budou bránit jejímu vyplavování. V žádném jezírku by neměly chybět okysličující rostliny, které odebírají řasám živiny a udržují vodu čistou – bahnička jehlovitá (Eleocharis acicularis) a mokřadní (E. palustris), růžkatec ponořený (Ceratophyllum demersum), rdest kadeřavý (Potamogeton crispus) a další.

7. Pro zastínění vodní plochy volíme plovoucí rostlinyzakrslý leknín čtverhranný (Nymphaea tetragona), leknín trpasličí (N. Pygmaea), tokozelka „vodní hyacint“ (Eichhornia crassipes), voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae) a další.

8. Přirozený okraj jezírka dotvářejí pobřežní rostliny, které vyrůstají z vody – kosatčíky (Iris reticulata), kosatec nízký (I. Pumila), modráska srdčitá (Pontederia cordata), šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia) a další. Začlenit vodní plochu do okolní zahrady pomohou bahenní a vlhkomilné rostliny, které vysazujeme na břeh – kromě nízkého kosatce a kosatčíků také touleň srdčitá (Houttuynia cordata), bohyška (Hosta), rozrazil potoční (Veronica beccabunga), kejklířka (Minulus), vrbina penízková (Lysimachia nummularia) a další.

You must be logged in to post a comment Login