Rady a tipy

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení a jak si o něj zažádat

Od   | 

Příspěvek na bydlení je peněžitou výpomocí pro ty, kteří nevycházejí se svými příjmy. Nezáleží na tom, zda o tento příspěvek žádá jednotlivec nebo osoba žijící spolu se svojí rodinou. Příspěvek je určen k tomu, aby pomohl pokrýt náklady, které jsou spojené s bydlením. V současnosti je však hned několik kritérií, která musíte splňovat. Jaká to jsou?

Kdy si můžete zažádat o příspěvek na bydlení?

Nezáleží na tom, zda si o příspěvek na bydlení žádá jednotlivec nebo rodina. Nezáleží ani na tom, zda bydlíte v pronájmu nebo ve vlastním. Podmínkou je však trvalý pobyt v dané nemovitosti. Vaše výdaje na bydlení musejí přesáhnout 30 procent příjmů vaší domácnosti. V Praze se počítá se 35 procenty.

Do výpočtu toho, zda máte na příspěvek nárok, se počítají příjmy všech osob, které v dané domácnosti žijí. A to také v případě, kdy zde trvalý pobyt nemají – trvalý pobyt zde musí mít osoba žádající o příspěvek. Za jednu domácnost může žádat jen jedna osoba.

Kdo má letos nárok na příspěvek na bydlení? Zdroj: unsplash.com

Co se počítá do příjmů?

O vašem nároku na příspěvek na bydlení rozhodují příjmy a výdaje na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud tedy požádáte v letošním březnu, musíte doložit příjmy a výdaje za listopad, prosinec a leden. Do příjmů se počítají jak vaše platy, tak i přídavky na děti, důchod, rodičovský příspěvek, alimenty a brigády. Co se týče brigád, nepočítají se pouze brigády nezaopatřených dětí v období letních prázdnin – tedy v červenci a srpnu. Nároku na výplatu dosahujete dnem podání žádosti, nárok lze uplatnit maximálně 3 měsíce zpětně.

Kde si můžete o příspěvek zažádat?

Pokud chcete žádat o příspěvek na bydlení, udělejte tak na úřadu práce – jedná se o dávku státní sociální podpory. Pro získání příspěvku musíte vyplnit formulář Doklad o výši nákladů na bydlení a Žádost o příspěvek na bydlení. Do dokumentu o výši vašich nákladů je třeba náklady rozepsat přesně.

Pokud je žadatel v nájemním bytě, výši nájmu musí potvrdit pronajímatel – případně můžete výši nájmu prokázat výpisem z účtu. Pokud bude vaše žádost schválena, bude vám dávka vyplácena každý měsíc, vyplacena může být také zpětně.

Co všechno se zahrnuje do nákladů na bydlení

V případě nájemních bytů se do nákladů na bydlení počítá nájemné, dále pak výdaje za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu. U bytů vlastníků a u bytů družstevních jde o takzvané srovnatelné náklady. Ty činí:

  • Pro jednu osobu: 2128 Kč
  • Pro dvě osoby: 2912 Kč
  • Pro tři osoby: 3808 Kč
  • Pro čtyři a více osob: 4592 Kč

Do výdajů se započítávají také energie, vodné, stočné, vytápění, svoz odpadů. Své náklady musíte rozepsat na jednotlivé položky. V případě, že žadatel v domě či bytu bydlel čtvrtletí před podáním žádosti, budou mu na úřadu počítány skutečné náklady. Jestliže zde nežil celou dobu, bude mu započítáno 80 procent normativních nákladů. Pokud jste pobírali příspěvek také ve svém minulém bytu, lze použít náklady z něj. Pokud se tedy posuzuje stejná skupina osob v domácnosti.

Co jsou normativní náklady a kalkulace příspěvku

Normativní náklady jsou zákonem stanovené průměrné náklady na bydlení. Ty každý rok stanovuje vláda a jsou určeny podle velikosti obce a počtu osob v domácnosti. Při počítání příspěvku na bydlení se použijí dvakrát – při výpočtu nároku a při výpočtu samotného příspěvku. Výše příspěvku na bydlení tvoří za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30 a v Praze koeficientem 0,35.  

Zdroj: HomeInCube

Buďte za vodou a šetřete na vodě

 

 

You must be logged in to post a comment Login