Architektura a design

Který domek je pro bydlení lepší – mobilní dům nebo dřevostavba?

Od   | 

Položíme-li si otázku, zda si pro bydlení vybudovat takzvaný mobilheim nebo stabilní dřevostavbu, musíme si uvědomit, že jde o dvě zásadně odlišné stavby. A to jak po stránce technické, provozní, výše investice, ale i z hlediska povolovacího procesu dle platné legislativy.

Mobilní dům komplet přivezou

Mobilní domy jsou většinou průmyslově vyráběné obytné jednotky na kolech. Kvůli  podmínkám při převážení po silnicích mají délku přibližně do 12 m, šířku cca 3,8 m a hmotnost mezi  1,5 t až 3,5 t. Při srovnání s obytným přívěsem je mobilheim větší a komfortnější a připomíná malý tradiční domek či chatu. Použité materiály na výrobu a užité technologie jsou bezúdržbové. Mají většinou kompletní vybavení interiéru a vnitřní rozvody elektřiny a zdravotní techniky. Jsou tedy napojitelné na vnější technickou infrastrukturu.  Vytápění je možné plynovými topidly nebo elektrickými přímotopy. Levnější varianty mobilních domů se vyrábí jako sezonní. Dražší, které jsou opatřeny odpovídající tepelnou izolací, je možno obývat celoročně. Životnost mobilheimů se pohybuje kolem 30–40 let.

Mobilní dům nevyžaduje základy, není tedy spojen se zemí. Jeho osazení je jednoduché, provádí se pomocí šroubovacích podpor po obvodě, které je možno doplnit dalšími podpůrnými podložkami. Vývody rozvodů jsou přizpůsobeny jednoduchému napojení a odpojení na venkovní inženýrské sítě. Mobilheimy také musí splňovat normy, z hlediska bezpečnosti a zdraví zejména EN ČSN 1647.

 

Mobilheimy dnes patří k vyhledávaným alternativním možnostem rekreačního i trvalého bydlení.

 

Výhodami mobilheimu jsou:

1. Cenová dostupnost domu

2. Rychlost povolovacího procesu

Dle platné legislativy lze mobilní domky umístit na  základě územního souhlasu, vydaného příslušným stavebním úřadem na základě žádosti označené jako Oznámení o záměru v území, doložení vlastnického práva k předmětnému pozemku,  předložení  jednoduchého plánku s pohledy, řezem a technickou zprávou, dále vyjádření vlastníků veřejné dopravní a inženýrské infrastruktury a také prohlášení o shodě na všechny použité části.

Mobilní domy, na rozdíl od povolovacího režimu u klasických rodinných domů, nepodléhají kolaudaci a nedostanou číslo popisné. Také není možno nechat objekt zaevidovat na Katastru nemovitostí proto, že dle ustanovení zákona č. 344/1992 Sb.,  se do katastru nemovitostí zapisují pouze ty budovy, které jsou spojeny se zemí pevným základem.

3. Rychlost realizace

  osazení mobilheimu je rychlé, pokud jsou na pozemku řádně připravené inženýrské sítě a zarovnaný terén pod objektem

Nevýhodou mobilheimu:

Kvůli pevnému prostorovému objemu domu nemůžeme zvětšovat užitný prostoru potřeb

Přes to všechno, že  mobilní domy jsou zajímavou kombinací komfortního bydlení, nízkých investičních nákladů a jednoduchého způsobu umístění, je lze považovat spíše za přechodné či sezónní ubytování a dočasné řešení bydlení, zvláště pro mladou generaci.

Dřevostavba pro rodinný dům

Jedná-li se o rodinný dům ve smyslu ustanovení stavebního zákona, tedy stavbu pro bydlení s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, podléhá z hlediska legislativy režimu ohlášení stavby. A tento povolovací postup nijak nesouvisí s použitím určité technologie hrubé stavby rodinného domu.

Dřevostavba má mnohem delší životnost

Výhody oproti mobilheimům:

 1. Podstatně delší životnost stavby

2. Možnosti dostaveb, nástaveb a přístaveb stávajícího domu dle potřeb uživatelů

3. Možnost rekonstrukce a revitalizace domu při jeho opotřebení

4. Větší sociální zakořenění v daném prostředí

Povrchy stěn, střechy i vystupujících arkýřů a komínu jsou řešeny ve stejném provedení.

Moderní dřevostavby mohou patřit k architektonické špičce

Nevýhody oproti mobilheimům:

1. Z hlediska pořizovací ceny jsou několikanásobně dražší

2. U ohlášení stavby delší legislativní lhůty

3. Několikanásobně delší doba realizace

 

Fotogalerie:

You must be logged in to post a comment Login