Články

Klíčová je příjezdová komunikace aneb právo nezbytné cesty: Co to je a jak vám (ne)pomůže?

Od   | 

Přístup k nemovitosti je klíčovým prvkem k tomu, abyste ji mohli plnohodnotně využívat. Co dělat, když vlastník nemá na svůj pozemek dobrý, nebo dokonce žádný přístup, a sousedé nejsou ochotni dohodnout se na sdílení cesty?

Při koupi nemovitosti vždy kontrolujte příjezdovou cestu. Bez ní budete jen stěží nemovitost využívat. Zdroj: pexels.com

Právě zde vstupuje do hry institut práva nezbytné cesty, který umožňuje vlastníkovi pozemku žádat o přístup přes sousedův pozemek. V následujícím článku se podíváme na podrobnosti tohoto práva a způsoby, jak může být (ne)užitečné.

Nezbytná cesta a dohoda mezi sousedy

Vlastník nemovité věci, která není dostatečně spojena s veřejnou cestou a nemůže být řádně užívána, může požádat souseda o povolení nezbytné cesty přes jeho pozemek. Ideálním řešením je dohoda mezi sousedy, která může být zakotvena ve smlouvě a zapsána do katastru nemovitostí jako věcné břemeno či služebnost. Tím se zajistí, že právo na nezbytnou cestu přechází i na budoucí vlastníky pozemků.

Nicméně, realita sousedských vztahů může být komplikovanější. Když dohoda není možná, ať už z důvodu nesouhlasu či nepřátelství, může se situace řešit soudně. Mělo by se však jednat o poslední řešení.

 

Kde navrhnou i zrealizují světla do pokoje, bytu nebo celého domu?

 

Povolení nezbytné cesty soudem

Pokud není možné dosáhnout dohody, soud vám může povolit nezbytnou cestu. Občanský zákoník stanoví, že to musí být v rozsahu odpovídající potřebě vlastníka nemovité věci a s náklady co nejmenšími. Současně je nutné minimalizovat obtěžování souseda.

Zajímavým aspektem je, že soud může rozhodnout i o nové cestě odlišné od požadované, přičemž může zohlednit místní poměry v terénu. Jedna cesta může být povolena, i když může vést přes více pozemků a vlastníků.

Nároky na nezbytnou cestu a jejich omezení

Při žádosti o nezbytnou cestu musí žadatel požadovat její zřízení přes všechny dotčené pozemky bránící v přístupu k jeho nemovitosti. Soud také zohlední, zda žadatel nemohl přístup zajištěn přes pozemky, které leží mezi jeho nemovitostí a veřejnou cestou, třeba na základě smlouvy.

Důležité je také, aby žadatel nezpůsobil sám nedostatek přístupu hrubou nedbalostí nebo úmyslně. Soud nevyhoví žádosti, pokud si žadatel přístup sám zastaví, přehradí nebo poškodí.

 

Venkovní dlažba se pokládá na terče. Víme, jak na to!

 

Případ koupě nemovitosti bez přístupu

Situace se komplikuje, když někdo koupí nemovitost bez přístupu. Soudy uznávají, že absence přístupu neznamená automaticky zamítnutí nároku na nezbytnou cestu. Nový vlastník by však měl prokázat, že se snažil vyjednat přístup před soudním sporem.

Nejvyšší soud zdůraznil, že nabytí nemovitosti bez přístupu nemá být samo o sobě sankcionováno. Soud by měl brát v úvahu okolnosti a snahu nového vlastníka zajistit si přístup k nemovitosti.

Někdy se k domu můžete dostat přes sousedův pozemek. Zdroj: Canstockphoto

Úhrada za nezbytnou cestu

Pokud soud povolí nezbytnou cestu, může vám být stanovena úplata přiměřená újmě sousedovi. Frekvence užívání cesty a její účel hrají roli při stanovení finanční kompenzace. Důležité je rozlišovat mezi rekreační chatou a firemním areálem.

V případě, že je nutné zbudovat novou cestu, náklady na stavbu hradí oprávněný, nikoliv vlastník pozemku, na kterém se cesta buduje.

Zdroj: ilonacernochova.cz, modernipravnik.cz, hypoindex.cz

 

Do jaké nádrže zachytávat dešťovou vodu?

 

 


You must be logged in to post a comment Login