Rady a tipy

Kdy se můžu nastěhovat do dostavěného domu? Jak je to s kolaudací?

Od   | 

„Kolaudace“ ve stylu, že přijde nevrlá paní ze stavebního úřadu, vy jí uvaříte kávu, bábovku, podstrčíte bonboniéru či lahvinku, to proto, aby se pokud možno rozhlížela co nejméně, předložíte jí papíry a po kýženém výsledku s úlevou vyprovodíte, už dnes u rodinných domů v podstatě neexistují. Přesto je jasně definováno, kdy je dům dokončen, a v nedokončeném byste bydlet neměli. Už jen proto, že to nemusí být bezpečné.

Povinnost kolaudace se dnes týká ve zkratce a zjednodušeně většinou pouze staveb, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, jako je nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní památkou.  

Ohlášení dokončení stavby, přidělení čísel 

Tím, že fyzicky neproběhne kolaudace, ani nemusíte oznamovat užívání stavby, se nic nezměnilo na tom, že v domě smíte bydlet až poté, kdy je to bezpečné. A to je v okamžiku, kdy jsou podle paragrafu 119 stavebního zákona provedena všechna předepsaná měření a zkoušky.   Z pohledu byrokracie byste nicméně v domě měli bydlet až v okamžiku, kdy oznámíte dokončení stavby úřadu ( k tomu slouží formulář „Ohlášení dokončení stavby) a požádáte stavební úřad, aby vyzval příslušný obecný úřad o přidělení č.p./č. ev. 

Dle informací dostupných na cuzk.cz je postup následovný: „Stavební úřad by měl při vydání stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru stavebníka poučit o tom, že má po dokončení stavby požádat stavební úřad, aby vyzval příslušný obecný úřad o přidělení č.p./č.ev. Žádat by měl prostřednictvím jednotného formuláře (Žádost o přidělení č.p./č.ev.), jehož přílohou bude geometrický plán a prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou dokumentací/ověřenou projektovou dokumentací. Pokud při provádění stavby dojde k odchylkám oproti ověřené dokumentaci/ověřené projektové dokumentaci, přiloží stavebník místo prohlášení dokumentaci skutečného provedení stavby.“ 

V domě můžete začít bydlet zejména v momentě, kdy je to bezpečné. Zdroj: Canstockphoto

Pátrat po stopách bydlení už nikdo nebude 

Samozřejmě, že tím, že fyzicky k vám nikdo nepřijde, už nikdo nebude kontrolovat, zdali na stavbě nebydlíte. Oblíbené výmluvy na „hlídání“ ve dne, v noci už tedy pozbudou smyslu. A dokud se něco nestane, nikdo nic „řešit“ nebude. Lze tedy bydlet v nedokončeném? V domě, kde nejsou hotovy měření a revize, by asi zřejmě s rodinou bydlel jen šílenec, to je jasné. V případě jakékoliv škody, nehody či neštěstí ponesete všechny následky ve finanční i právní rovině. 

Jakou vybrat pohovku?

 

Bez formalit je vše problém 

Ale ani bydlení bez hotových formalit výše, tedy ohlášení ukončení stavby a obdržení popisného a evidenčního čísla, nelze doporučit, i kdybyste už třeba měli revize hotové. Problémem (občas řešitelným, občas jen těžko) je totiž řada běžných záležitostí. Lékaři se budou zdráhat vypsat na parcelní číslo neschopenku a vypíší vám jí na trvalé bydliště, kde vás ale kontrola nezastihne. (Kde byste neměli bydlet, neměli byste ani stonat). Narazit můžete při zařizování odvozu popelnice i pojistky, kde po vás budou chtít popisné a evidenční číslo. Pojistit stavba se sice dá, ale zkuste si po případném vykradení pojišťovně vysvětlit, že jste na „stavbě“ měli šperky po babičce, laptop a vlastně jste tam tak trochu už bydleli. Úřady vám v domě, který neprošel formalitami, nezapíší trvalé bydliště, a tak se dítě nedostane do školky či školy. A tak by se dalo pokračovat takřka do nekonečna. 

K bydlení jsou zapotřebí formality jako např. přidělení čísla popisného. Zdroj: Pixabay

Předčasné užívání stále existuje 

V zákoně  stále zůstal paragraf 123, pojednávající o předčasném užívání stavby: „Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.“ Zde se však z logiky věci jedná spíše o objekty, které i nadále kolaudaci vyžadují. 

Kde mají největší výběr záclon, závěsů a dalších textilních dekorací?

 

Mnoho zmatků 

Každopádně po změně v roce 2018 vznikl ve jménu „zjednodušování“ v zaběhnutých pořádcích kolem dokončování staveb takový chaos, zmatek a rozšířilo se tolik výkladů a dezinformací a dokonce rozdílných postupů jednotlivých úřadů, že zde více než kde jinde platí osvědčený postup. Popadněte bonboniéru, kterou později ušetříte z neuskutečněné kolaudace, navštivte příslušnou referentku na stavebním úřadě a podrobně se jí vyptejte, co přesně máte udělat v okamžiku, kdy budete mít hotovo, jaké přesně máte užít formuláře a v jaké časové souslednosti postupovat, abyste mohli bez obav bydlet. Ušetří vám to nemálo starostí. 

Zdroj info: cuzk.cz, Stavební zákon

Fotogalerie:

 

 

 


You must be logged in to post a comment Login