Rady a tipy

Kdo by se měl během zimy starat o chodník?

Od   | 

Zima již klepe na dveře a s ní samozřejmě i nekonečné odklízení sněhu. Chodníky se během chladných dnů mohou stát jedním velkým, kluzkým zrcadlem, na němž se mnohdy stávají nepříjemné pády. A to nejen u starších chodců. Kdo v tomto případě za chodníky zodpovídá a kdo by se o ně měl starat?

Neodklizený sníh a ledovka může způsobit nepříjemný úraz. Zdroj: Pixabay

Co říká zákon

Podle zákona, který platí od roku 2009, by se o chodníky měl starat a zároveň by za ně měl být zodpovědný majitel. V převážné většině je to tak obec, nebo město. Pokud však chodce na chodníku zraní padající sníh, či led ze střechy, je v tomto případě na vině vlastník nemovitosti, ze které sníh padá. 

(2) Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti silnic, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

(3) Vlastník místní komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

(4) Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá podle obecných právních předpisů vlastníkům sousedních nemovitostí za škody, které jim vznikly v důsledku stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto komunikací; neodpovídá však za škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí v důsledku provozu na těchto pozemních komunikacích.

 

Stačí 2,5 x 2,5 m na zahradě a můžete se saunovat v podstatě ihned. Víme, jak na to

 

Schůdnost chodníků

Přestože má majitel povinnost udržovat chodník bezpečný a schůdný, může nastat například kalamita, či jiná situace, kdy je potřeba odklízet jiná, prioritní místa. Některé chodníky mnohdy ani obce a města neudržují, avšak je potřeba jim udělit výjimku a místo označit značkou: POZOR, V ZIMĚ SE CHODNÍK NEUDRŽUJE. Občas ale i přes zranění nemusí být majitel viníkem. Pokud totiž prokáže, že učinil maximální opatření ke schůdnosti a bezpečnosti chodníku, přes které chodec upadl a přivodil si zranění, nemusí být na vině. 

Opatrní musí být i chodci a musí přizpůsobit chůzi aktuální situaci. Zdroj: Pixabay

Kdy musíte cestu udržovat vy?

Přístupová nebo příjezdová cesta ve vašem vlastnictví je však už na vás. Jste tedy povinni udržovat schůdné nejen schody, ale i prostor okolo vchodu do domu, nebo přístupový chodník. Snadno byste tak mohli být obviněni například z úrazu listonošky. Odjakživa navíc platí nepsané pravidlo, kdy je téměř každý zvyklý si udržovat chodník, před svým domem či bytem, a to i tehdy, že je ve vlastnictví obce nebo města. V tomto případě tak v údržbě pokračujte a zajistěte co možná nejbezpečnější chůzi okolo vašeho domova. Pravidelně tak chodník solte a odmetejte sníh.

Zdroj info: Stavební zákon, Pravniprostor.cz, Technické služby

Příjezdovou cestu ve vašem vlastnictví si musíte udržovat sami. Zdroj: Canstockphoto

Fotogalerie:

 

Ve vířivce relaxujete po celý rok, tedy v pohodě i v zimě

 

 

You must be logged in to post a comment Login