Rady a tipy

Kauce a její role v nájemním vztahu: Od podpisu smlouvy až po její případné navýšení

Od   | 

Kauce při pronájmu nemovitosti je běžnou praxí a slouží jako záruka pro pronajímatele proti neplatičům či škodám na nemovitosti. Nicméně, kromě úhrady kauce při podpisu nájemní smlouvy může pronajímatel v průběhu nájmu požadovat také její navýšení. Podívejme se, za jakých okolností může k takovému kroku dojít a jaké jsou práva a povinnosti obou stran v této situaci.

Kauce v nájemní smlouvě

Účel kauce a její výše

Kauce je obvykle hrazena nájemcem při podpisu nájemní smlouvy a slouží jako jistota pro pronajímatele. Tato částka má zajišťovat, že nájemce bude schopen uhradit nájemné včas a že nepřivodí škody na nemovitosti.

Podle občanského zákoníku nesmí kauce přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného. Po skončení nájemního vztahu je pronajímatel povinen kauce vrátit nájemci.

Výše kauce v nájmu je pohyblivá. Zdroj: Canstockphoto

Možnost úroků z kauce

Nájemce má právo vyžadovat úroky z poskytnuté kauce, ale tuto možnost musí explicitně požádat. Úroková sazba je minimálně ve výši zákonné sazby.

Navýšení kauce v průběhu nájmu

Právní podmínky

V průběhu nájmu může pronajímatel požadovat navýšení kauce za určitých podmínek. Například, pokud se dohodne s nájemcem na zvýšení nájemného a kauce je stanovena jako násobek nájemného, může dojít k automatickému navýšení kauce.

Příklad

Například, pokud je nájem 25 000 Kč měsíčně a kauce je 2,5násobek nájmu, a pronajímatel zvýší nájem o 3 000 Kč, kauce se zvýší na 70 000 Kč.

Možnosti nájemce

Nájemce má možnost odmítnout navýšení kauce, ale v tomto případě může pronajímatel ukončit nájemní smlouvu. Nájemce může rovněž podat žalobu na přezkum oprávněnosti výpovědi k soudu, ale pokud soud rozhodne ve prospěch pronajímatele, nájemce bude muset zaplatit náklady na právní zastoupení pronajímatele.

Zdroj: pravopropodnikatele.cz, awya.cz, dostupnyadvokat.cz/

 

Variabilní designová pohovka. Kam pro ni?

 

 


You must be logged in to post a comment Login