Rady a tipy

Jaká má být velikost garáže

Od   | 

Rozměry plánované garáže částečně vychází z našeho požadavku, jak  velké máme automobily a kolik jich chceme do garáže umístit. Také však musíme mít na zřeteli, že uvnitř garáže je nutný kolem vozidel alespoň minimální manipulační prostor.

Tyto minimální rozměry jsou dány normou ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. Ta určuje minimální rozměry garáží, které odvozuje od výrobních rozměrů nejčastěji vyráběných automobilů. Stanovuje, že před vozidlem by měla být minimálně mezera o šíři 20 cm, za autem minimálně 80 cm, na pravé straně automobilu mezera alespoň 20 cm a na straně u řidiče alespoň 60 cm.

Garáž nepatří na jižní stranu fasády

Pro určení optimálních rozměrů garáže však zkušenost  ukazuje, že uvnitř garáže po zaparkování se na straně spolujezdce při šíři mezery 20 cm nedá vystoupit či nastoupit a na levé straně u řidiče je možno dveře auta otevřít pouze částečně. Pro otevření dveří dokořán, je třeba mít po obou stranách auta volný pás alespoň 90 cm. Také za zadní částí vozu je šíře manipulačního pásu 80 cm nedostatečná, optimální šíře volného pásu je o 1 m větší, a to proto, aby bylo možno i uvnitř garáže bez problému otevřít kufr vozu.  

 

Taktéž výška garáže je dle této normy určena na minimálních 2,1 m. Dostačující  by byla o 0,2 m vyšší, než je výška auta, a to proto, aby bylo možno mez omezení zdvihnout zadní dveře vozu.  

 

Díky těmto skutečnostem je nutno velikost garáže pečlivě zvažovat. A to zejména proto, že garáž, jako stavba, má přece jenom delší předpokládanou životnost nežli náš konkrétní vůz s určitými rozměry, přesnými parametry i technickými vlastnostmi. Měla by vyhovovat i parametrům vozů dalších vývojových generací s novým technickým vybavením.

Nezapomeňte na odvětrávání

Aby garáž dobře sloužila a přitom byly splněny legislativní technické požadavky na její provoz, je nutno splňovat nejen parametry předmětné technické normy, ale také je třeba zabezpečit přirozené odvětrávání prostoru garáže. Venkovní vzduch se nasává prostupy při garážových vratech a odtah vzduchu je přirozené účinný při umístění ventilačního otvoru pod stropem stěny naproti vratům.

Při realizaci garáže se také nesmí zapomenout na řešení odvodu vod z garáže, znečištěných ropnými nebo jinými chemickým látkami. Jedná se o ochranu povrchových a podzemních vod v daném území.

Stejně pečlivý by měl být i výběr garážových vrat. Vhodná jsou taková, která zajistí bezpečné parkování a nezaberou příliš mnoho místa. Z bohaté dnešní  nabídky je možno zvolit například taková vrata, která se zasouvají pod strop nebo do boku u zdi garáže, také rolovací vrata nebo výklopná, a to s mechanických nebo dálkovým ovládáním. 

Situování garáže

Ve smyslu platné legislativy by měl mít rodinný dům na jeden byt  jedno garážové stání. Garáž z hlediska umístění můžeme zakomponovat  do celkové hmoty domu a nebo jako samostatný objekt. Umístění garáže vychází z celkového koncepce řešení rodinného domu na konkrétním pozemku. Záleží na jeho velikosti, orientaci a tvaru a také na jeho napojení od přístupové komunikace. Důležitá je i svažitost pozemku.

Podmínky výstavby rodinných domů na určitých pozemcích v konkrétní obci  blíže specifikuje její územní plán. Ten definuje  regulativy, které jsou pro určité lokality  závazné. Informace o konkrétních podmínkách zástavby sděluje  odbor územního rozvoje či stavební odbor příslušného stavebního úřadu.

Fotogalerie:

 


You must be logged in to post a comment Login