Architektura a design

Jak správně dimenzovat garáž aneb auto patří do garáže a ostatní věci do zahradního domku

Od   | 

Rozhlédněte se kolem. Kolik rodin má čtyřkolové miláčky na zahradě a jejich garáž je plná kol, lyží, květináčů, hraček, zkrátka všeho, co bylo nutné uklidit a nebylo kam. Respektive bylo – do garáže. Jenže ta byla přece původně plánovaná pro auta. Neudělejte tuto chybu a správně dimenzujte garáž. Víme jak.

Na rozměry garáže se vztahuje norma ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. V tomto předpisu jsou definovány minimální rozměry garáže, které se odvozují od velikosti konkrétního umístěného vozidla. Je třeba, aby kolem vozidla byl zajištěn alespoň minimální manipulační prostor. Před vozem by mělo být minimálně 20 cm, za vozem 80 cm, na straně u řidiče alespoň 60 cm a na pravé straně 20 cm.

Ideální příjezd do garáže je ze severní strany

Příklad ze života

Vycházíme-li například z rozměrů oblíbeného automobilu Škoda Octavia, a to šířky se zrcátky 2 m a délky 4,7 m, pak by šíře garáže měla být nejméně 2, 8 m. Avšak při této šíři garáže nestačí na pravé straně vozidla dvaceticentimetrový pruh pro výstup osoby, protože se dveře dají otevřít jen minimálně. Jestliže chceme mít pohodlný výstup z vozu při plně otevřených dveřích na obou obou stranách vozu, měla by mít v tomto případě garáž šíři alespoň 4 m. Délku by měla mít garáž pro Škodu Octavii cca 5,7 m. Avšak pro pohodlné vyložení věcí z kufru je doporučována délka cca 6,5 m.

Dobře promyslete příjezdovou cestu, aby zbytečně nezabírala zahradu. Zdroj: Master design

 

Výška garáže je stanovena na minimálních 2,1 m. Avšak pro nekomplikované vyklopení zadních dveří vozu se doporučuje výška alespoň 2,3 m.

Na co nesmíte zapomenout

Z této skutečnosti vyplývá, že velikost garáže je třeba pečlivě zvažovat, a to s ohledem na to, že automobil s konkrétními parametry nám bude sloužit přece jen kratší dobu, než-li je životnost garáže. Aby dobře vyhovovala provozu uživatele a aby byla účelná, je třeba respektovat nejen normu, týkající se velikosti, ale také dodržet povinnost  přirozeného odvětrávání prostoru garáže. Nasávání venkovního vzduchu se uskutečňuje prostupy kolem garážových vrat a odtah vzduchu je vhodné umístit pod strop do protilehlé stěny. Dále při realizaci garáže nesmíme zapomenout na ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním ropnými a jinými chemickými látkami.

Je-li garáž součástí domu pak promyslete návaznost ostatních místností

Důležitý je i výběr garážových vrat. Je třeba zvolit taková, která nám zajistí pohodlné a bezpečné parkování a nebudou zabírat příliš místa. Dnes je možný výběr z řady různých druhů, například sekční garážová vrata, která se zasouvají pod strop nebo do boku v garáži, dále rolovací vrata nebo výklopná vrata. Mohou mít mechanické nebo dálkové ovládání. 

Foto: Iveta Kopicová, Master design a archiv


You must be logged in to post a comment Login