Články

Jak danit peníze z prodeje nemovitosti a jaké jsou výjimky?

Od   | 

Prodej nemovitosti může znamenat příjem, který podléhá dani z příjmů. Avšak ne vždy je tuto daň nutné platit, protože existuje několik situací, kdy jste od ní osvobozeni. V tomto článku se podíváme na podmínky, za kterých nemusíte platit daň z příjmů při prodeji nemovitosti, a také na případy, kdy se dani nevyhnete.

Budete musel platit daň z prodeje nemovitosti? Zdroj: Canstockphoto

Pětileté vlastnictví nebo dvouleté bydliště

Jednou z hlavních podmínek pro osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitosti je doba vlastnictví. Pokud jste nemovitost vlastnili alespoň 5 let, nebo pokud mezi nabytím a prodejem nemovitosti uplynulo více než 5 let, nebudete muset platit daň z příjmů. Tato lhůta platí pro nemovitosti, které jste získali do roku 2020. Pro nemovitosti nabyté od roku 2021 platí časový test 10 let.

Tato podmínka však může být zkrácena na 2 roky, pokud jste měli v prodávané nemovitosti své bydliště bezprostředně před prodejem.

 

Kde aplikovat stěrku v kuchyni a kam pro ni?

 

Družstevní byt a členská práva družstva

V případě převodu členských práv družstva nemusíte platit daň z příjmů stejně jako u bytu v osobním vlastnictví, pokud doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem přesahuje dobu pěti let.

Roli hraje při placení i to, zda jste v domě před prodejem sami bydleli. Zdroj: Canstockphoto

Uspokojení bytových potřeb

Pokud použijete peníze z prodeje nemovitosti na uspokojení svých bytových potřeb do jednoho roku od přijetí peněz, nebo pokud jste tak učinili v roce předcházejícím, nemusíte platit daň z příjmů. Tuto skutečnost však musíte oznámit svému finančnímu úřadu.

Prodej s odpisem

Pokud prodej nemovitosti skončí ztrátou, tj. prodejní cena je nižší než náklady spojené s jejím nabytím a prodejem, nemusíte platit daň z příjmů. V takovém případě můžete uplatnit ztrátu proti jiným příjmům ve svém daňovém přiznání.

Při prodeji zděděné nemovitosti

Při prodeji nemovitosti, kterou jste zdědili po příbuzném v řadě přímé nebo manželovi, se pětiletý časový test zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel či zůstavitelé nemovitost vlastnili. Přímými příbuznými jsou například rodiče, děti, prarodiče a vnuci.

Daňové přiznání se podává do konce března. Zdroj: Canstockphoto

Podání daňového přiznání

Pokud nesplňujete podmínky pro osvobození od daně z příjmů, musíte tento příjem přiznat a zdanit. To provedete v rámci daňového přiznání k dani z příjmů, které musíte podat do konce března následujícího roku po prodeji. V daňovém přiznání uvedete příjem z prodeje nemovitosti a odečtete náklady spojené s prodejem a nabytím nemovitosti.

Konzultace s odborníkem na daně

Prodej nemovitosti může mít daňové důsledky, ale existují situace, kdy daň z příjmů platit nemusíte. Je důležité zjistit, zda splňujete podmínky pro osvobození od daně, a pokud ne, pak řádně podat daňové přiznání a zdanit příjem z prodeje nemovitosti. V každém případě je vhodné konzultovat svoji situaci s odborníkem.

Zdroj: remaxalfa.cz, maxima.cz, e15.cz

 

Látky ve tylu glamour: Jak vypadají a kam pro n?

 

 


You must be logged in to post a comment Login