Články

Jak bude vypadat Nová zelená úsporám od letošního září?

Od   | 

Současná podoba dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) skončila v červnu. Ačkoliv je nyní příjem žádostí o dotaci pozastaven, od září přinese tento program řadu změn. A na ty se nyní podíváme.

Pravidla pro získání dotace se téměř nemění. Zdroj: Canstockphoto

Nová zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí (MŽP) ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí České republiky. V červnu letošního roku zveřejnil Státní fond životního prostředí ČR seznam změn, které začnou platit od letošního září.

 

Co byste měli vědět: Pokud máte dům starší 10 let a jste mladá rodina, můžete si zažádat o dotaci na rekonstrukci s názvem Oprav dům po babičce.

 

Podmínky budou podobné, ale jednodušší

Ačkoliv dojde k pár změnám, ve skutečnosti poběží Nová zelená úsporám za téměř stejných podmínek jako dřív. Hlavní změny proběhnou ve zpřístupnění dotací pro další skupiny žadatelů – a to zejména v oblasti bytových domů. Dále dojde ke zjednodušení administrace žádostí.

Protože se změní financování, bude možné podpořit více žadatelů. Podpora úsporných opatření by měla být výhodnější. Dojde také ke zvýšení podpory pro optimální zateplení domu.

 

Proč betonovou stěrku na podlahu a kam pro ni?

 

Výměna plynového kotle za tepelné čerpadlo

Jednou z novinek je možnost vyměnit starý plynový kotel za tepelné čerpadlo. Je to reakce na zvyšující se poptávku českých domácností právě po tepelných čerpadlech. Žádat o dotaci lze nejen za výměnu plynových kotlů za TČ, ale i dalších topidel starších 20 let.

Žádost o dotace bude jednodušší. Zdroj: Canstockphoto

Konec podpory tepelných čerpadel se zemními vrty

Tepelná čerpadla se zemními vrty již podporována nebudou. Jinak budou ale u výměny stejné podmínky jako doposud. Za novinku lze považovat o 40 000 Kč vyšší podporu na TČ typu země-voda s plošným kolektorem.

 

Kde připraví a zároveň zrealizují návrh osvětlení?

 

Dotace pro bytové domy jako novinka

Na dotaci budou mít nárok také senioři žijící v bytových domech, dále pak rodiny pobírající příspěvek na bydlení či lidé se třetím stupněm invalidity. Podpořeni budou také nízkopříjmoví vlastníci bytových jednotek a družstevních podílů. Je to kvůli tomu, aby kvůli strachu z navyšování příspěvků do fondu oprav nebrzdili renovace těchto domů. Podpora je připravena také pro bytové domy ve vlastnictví obcí.

Dotace budou cílené podle typu vlastníka. SVJ a bytová družstva získají také možnost čerpat dotaci zálohově, ale i bonusové plnění za každou nízkopříjmovou domácnost.

Některé dotace se zvýšily. Zdroj: Canstockphoto

Podpora pro ty, kteří vlastní starší rodinné domy

Podpora výměny zdrojů energie se u vlastníků rodinných domů se rozšíří o možnost výměny starých plynových kotlů za tepelné čerpadlo. Navýší se také dotace na zateplení. Pokud žadatel zateplí dům dostatečně, nově získá až 950 000 Kč. Aktuálně je maximální dotace ve výši 650 000 Kč.

Jak budou podpořeny novostavby?

U novostaveb se podpory dočkají jen stavby v nejvyšším energetickém standardu, dotace bude navýšena na 535 000 Kč.

A co fotovoltaika?

U dotace na fotovoltaiku se nezmění nic kromě zjednodušené administrativy.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, novazelenausporam.cz

 

Kam pro potahové látky?

 

 


You must be logged in to post a comment Login