Architektura a design

Hravé fasády pro ty, kdo se nebojí

Od   | 

Vzhled rodinného či bytového domu a jeho fasádu můžeme oživit a kompozičně rozehrát různým způsobem.

Světelnými body lze na fasádě vytvořit výraznou, živou a proměnlivou kompozici. Avšak uvažujeme-li o efektu použití hry bílých či barevných světel na fasádě způsobem střídání rozsvěcování či tlumení intenzity bodových zdrojů, má to vliv nejen na venkovní prostor, k němuž je to směrováno, ale druhotně negativně i na prostory uvnitř samotného domu a na prostory protilehlých staveb. Proto by měly být tyto způsoby efektní výzdoby používány spíše krátkodobě a pro konkrétní účel.

Zdobení fasád domů květinovými motivy v omítce má ale svou historickou tradici. Bylo uplatňováno v minulých obdobích s různou měrou využití. Nechalo by se vysledovat již v renesanci v období tzv. omítkové architektury, kdy se zdobily budovy  měšťanů a bohatších venkovanů freskovou malbou a sgrafitem, a to  často rostlinnými ornamenty. Po určité stagnaci užití rostlinného motivu na fasádách domů v následných obdobích přichází až secese se záplavou stylizovaných rostlinných prvků, avšak opět pouze na určitou dobu.

V současné době, kdy se na střídmých fasádách rodinných či bytových domů uplatňuje vedle neutrální bílé barvy i větší škála dalších barev, často s různou kombinací,  jsou vidět i příklady pojednání celých velkých ploch omítek rostlinnými motivy. Pokud jde o uplatnění filozofie záměru a zdůraznění kompozice stavby, proč ne. Ale při řešení barevnosti vnější části rodinných či bytových domů mezi ostatní zástavbou, bychom měli mít na zřeteli celkovou harmonii prostředí. To znamená, že náš dům svou barevností by měl s okolními domy ladit.

Luxury Island Swimming Pool With Wooden Deck & Chairs.

Vzhled našeho domu by neměl v prostředí působit rušivě. Rostlinný motiv může ale celkovou kompozici domu v území jako akcent vhodně doplnit a dokomponovat.

Také však může výraz domu s výrazným kontrastním motivem či dezénem časem zevšednět,  nebo  může z nějakého jiného důvodu přestat vyhovovat. Proto je třeba takovouto kompozici řádně rozmyslet, mimo jiné i vzhledem k tomu,  že cena omítky na fasádě není zrovna finančně  zanedbatelnou částkou.  


You must be logged in to post a comment Login