Rady a tipy

Dotace na bydlení: O které si můžete zažádat ještě v průběhu tohoto roku?

Od   | 

Zařizujete si své vlastní bydlení a přemýšlíte, jakým způsobem byste mohli alespoň částečně ušetřit? Pak se podívejte, zda by nemělo smysl zkusit si zažádat o některou z dotací, které nabízí stát. V tomto roce si ještě stále můžete zažádat o dotaci na pořízení kotle, fotovoltaiky, novostavby, ale i další.

Dotace na fotovoltaiku 2021

V rámci programu Nová zelená úsporám 2021 stát dotuje fotovoltické systémy, které můžete využívat pro svoji osobní potřebu – a to třeba na akumulaci energie či ohřev vody. Žadatelem mohou být vlastníci či stavebníci rodinných domů. Dotace na jednu žádost je omezena na maximálně 50 procent celkových výdajů, nejvyšší částka je určena na 350 000 Kč. Výše dotace na fotovoltaiku a solární panely je určena dle tabulky.

Kromě výše zmíněného je za dodržení určitých podmínek možné získat také podporu na rozšíření stávajícího solárního systému, na zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy. Dále také na využití tepla z odpadních vod.

Žádost na dotaci se podává elektronicky na stránkách programu, do 5 dní je třeba na příslušné krajské pracoviště fondu dodat patřičné dokumenty. O tuto dotaci si můžete zažádat do 31. prosince 2021, případně do vyčerpání finančních prostředků.

Vlastní solární panely jsou způsobem, jak ušetřit. Zdroj: Unsplash

Dotace Dešťovka 2021

Stejně jako program dotací na fotovoltaiku i program Dešťovka je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných či bytových domů. Výše příspěvku je maximálně 50 procent z celkových výdajů, program můžete využít na tři typy projektů:

  • Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady: Dotace platí po celé ČR, dotace činí až 55 000 Kč.
  • Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování v domácnosti: Dotace platí po celé ČR, dotace činí až 65 000 Kč.
  • Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové (s možným využitím vody srážkové): Dotace činí až 105 000 Kč. Fixní výše se pohybuje mezi 20 až 60 tisíci korunami. Vše je v závislosti na použité technologii, k ní se přičítá 3 500 Kč za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže je 2 metry krychlové.

Dešťovou vodu můžete využít třeba na splachování toalety. Zdroj: Unsplash

Dotace na kotel 2021

Z důvodu zákazu používání kotlů na pevná paliva první a druhé emisní třídy, který bude platný od 1. září 2022, stát přispívá na pořízení ekologičtějších kotlů částkou až 120 tisíc Kč v programu Kotlíkové dotace 2021. Maximální výše dotace závisí na druhu instalovaného tepelného zdroje. Obce označené jako prioritní území mají dotaci navýšenou o dalších 7 500 Kč.

O příspěvek může žádat každý majitel rodinného domu s kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním – dotace spravují jednotlivé kraje. Příjem žádostí už byl ukončen, nová kola žádostí jsou však pravidelně obnovována (občas může dojít i ke změně v částce, o kterou si můžete zažádat). Doporučujeme sledovat oficiální stránky kotlíkových dotací jednotlivých krajů.

Krb zkuste doplnit kotlem na tuhá paliva. Zdroj: Unsplash

Dotace na novostavby 2021

Program Nová zelená úsporám nabízí dotaci na novostavbu rodinného domu s nízkou energetickou náročností. O příspěvek si může zažádat vlastník či spoluvlastník, rovněž také stavebník rodinného domu. Žádosti se přijímají až do vyčerpání financí vyčleněných k těmto účelům, nejpozději ale do 31. prosince 2021.

Výše dotace činí maximálně 50 procent s doložených výdajů, u domů s velmi nízkou energetickou náročností můžete zažádat také o jednorázovou částku ve výši 150 až 300 tisíc Kč. Pokud budete při stavbě klást důraz na používání obnovitelných zdrojů energie, můžete získat až 450 000 Kč. Žadatelem musí být první vlastních rodinného domu, musíte si zajistit také odborný technický dozor.

Stát vám přispěje třeba i na novostavbu. Zdroj: Pexels

Dotace na okna 2021

Program Nová zelená úsporám nabízí také dotaci na pořízení nebo výměnu oken. Základním předpokladem je záměr docílit úspory energie vlivem pořízení nových okem. Žádat si můžete jak u kompletních řešení, tak u dílčích – okna, dveře, ale i světlíky spadají do dílčích opatření. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 2 100 až 3 800 Kč za metr čtvereční.

Dotace na tepelné čerpadlo 2021

Program Nová zelená úsporám nabízí také dotace na tepelné čerpadlo, které vede k efektivnějšímu využívání zdrojů energie. Ve spojení se zateplením domu je dotace na čerpadlo vyšší.  Maximální výše příspěvku je 50 procent z doložených způsobilých výdajů. V praxi se jendá o částku od 60 do 100 tisíc Kč. Žádat si můžete do konce roku, a to o příspěvek na:

  • výměnu neekologického zdroje tepla za ekologičtější (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo apod.),
  • výměnu elektrického vytápění na systém s tepelným čerpadlem.

Žádat můžete také o dotaci na podporu využití tepla z odpadní vody; na instalaci centrálních a decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Výše dotace je 5 000 Kč na jeden decentrální systém, na celý dům max. 15 000 Kč.

Svůj dům nezapomeňte zateplit. Zdroj: Unsplash

Dotace na zateplení 2021

Další dotací z programu Nová zelená úsporám je dotace na zateplení, o kterou si můžete zažádat do konce tohoto roku. Příspěvek je určen na zateplení obálky budovy – to jsou obvodové stěny; výměnu oken a dveří, podlah a stropů. Můžete realizovat jak dílčí, tak komplexní opatření. S konkrétními částkami je to takto:

  • Obvodové stěny, podlahy nad terénem, střechy a stropy: 500 až 800 Kč za metr čtvereční
  • Výplně otvorů (okna a dveře): 2 100 až 3 800 Kč za metr čtvereční
  • Podlahy na terénu: 700 až 1 200 Kč za metr čtvereční

I zde platí, že maximální částka, kterou dostanete proplacenou, je 50 procent doložených a způsobilých výdajů.

Výše zmíněné dotační programy a výše příspěvků jsou informacemi pro rok 2021. Je možné, že v příštím roce budou kritéria i výše příspěvků pozměné, o novinkách vás rádi informujeme.

Zdroj: Nová zelená úsporám, MZP

 

Proč toaletu se sprškou?

 


You must be logged in to post a comment Login