Rady a tipy

Dělení majetku při rozvodu manželů. Víte, co vás čeká?

Od   | 

Manželství dvou lidí bohužel nekončí vždy dobře. Velkou část postihne nepříjemná část života v podobě rozvodu. Když už taková situace nastane, patří mezi nemilé povinnosti dělení majetku. Co patří do společného jmění a co ne? Jakým způsobem probíhá vypořádání?

Vznik společného jmění manželů

Jakmile uzavřete manželství, vzniká automaticky ze zákona SJM neboli společné jmění manželů. Koupili jste po svatbě auto? Je vás obou a je jedno, který z manželů ho koupil. Přišla na účet výplata? I ona patří do společného jmění. To vše platí jen za předpokladu, že nějakým způsobem společné jmění neomezíte či úplně nezrušíte. Můžete tak učinit předmanželskou smlouvu ještě před svatbou, kde se domluvíte, že po svatbě u vás SJM nevznikne. Změny můžete udělat i v průběhu manželství. Buď SJM jen zúžit na některé položky, nebo úplně zrušit a vypořádat.

Co do SJM patří?

Do společného jmění manželů patří vše, co manželům náleží a má majetkovou hodnotu. To může být majetek, ale i dluhy. Součástí je vše, co oba získali během trvání manželství. Je to například mzda nebo zisky z výlučného majetku. Tedy pokud váš muž nebo žena vlastnili ještě před svatbou byt nebo ho po svatbě dědil, tak na tento byt se SJM nevztahuje, ovšem na zisk z případného pronájmu už ano. Existují však výjimky na:

  • věci sloužící k osobní potřebě jen jednomu z manželů,
  • dary nebo dědictví, pokud nejde o dar a dědictví určené oběma,
  • to, co nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech (bolestné),
  • to, co jeden z manželů získal právním jednáním, které se vztahuje na jeho výlučné vlastnictví a za takto získané peníze si pořídí novou věc
  • na majetek, který jeden z manželů získal za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Dům pořízený za trvání manželství do SJM patří. Zdroj: Canstockphoto

Jak se při rozvodu dělí dluhy a závazky?

Trochu odvrácená strana společného jmění jsou dozajista dluhy. Pokud jste si za trvání manželství vzali nějakou půjčku, nebo hypotéku, je tento závazek součástí SJM. Při rozvodu je nutné dluh rozdělit nebo ho na sebe může jeden z manželů převzít, ale pokud by přestal splácet, věřitelé půjdou za tím druhým. Samozřejmě jako všude i tady je několik výjimek, například dluhy na daních či na pojištění. Ty si musí zaplatit jen dlužník. Dále jsou ze SJM vyloučené dluhy ve vlastnictví pouze jednoho z manželů (například darovaný byt, na který si vezmete půjčku na rekonstrukci). Platí to i pro dluhy, které jeden z manželů udělal, nešlo o obstarání každodenních potřeb a druhý z manželů o tom nevěděl. Je ovšem nutné prokázat, že ke vzniku závazků došlo skutečně bez jeho vědomí a ten musí vyjádřit svůj nesouhlas věřiteli bez zbytečného odkladu, jakmile se o dluhu dozví.

Vypořádání majetku? Pokud je to možné, dohodněte se

Při vyrovnávání společného jmění při rozvodu je ideálním stavem dohoda. Situace je vyřešena rychle, soud obvykle vyjde vstříc a podle nového občanského zákoníku už ani nemusíte mít tuto dohodu napsanou písemně, ale stačí se domluvit předem, pak to zopakovat u soudu a je to. Jaké vždy existují situace, kdy dohodu musíte mít uzavřenou písemně. Klasicky ve chvíli, kdy se dohodnete ještě během manželství nebo jde o věci, u kterých se podle zákona požaduje písemný zápis o převodech vlastnických práv (často nemovitosti). Současně nesmí vaše dohoda nijak omezit další osoby (například věřitelé). To bývá ve chvíli, kdy by měl na svém hrbu nést jeden z manželů všechny dluhy, a přitom nemá žádný jiný majetek ze SJM a je dost pravděpodobné, že nebude mít na splácení.

Když není dohoda, rozhoduje soud

Pokud se manželé nedohodnou na dělení majetku, podá jeden z nich návrh na okresní soud, který rozhodoval o samotném rozvodu. Návrh musí být podán do tří let od rozvodu manželství. Soud vezme v úvahu různé faktory, jako je délka trvání manželství, péče o děti, výše příjmů obou manželů, jejich dluhy a další. Když nedojde k dohodě o soudním vyrovnání v uvedené lhůtě, uplatňuje se tzv. zákonná domněnka. Ta určuje, že movité věci budou toho z manželů, který je stále užíval a dosud užívá. Další věci přechází do podílového vlastnictví obou manželů. Soudní rozhodnutí o dělení majetku a dluhů je konečné a závazné pro oba manžele.

Návrh na soud není zadarmo. Výši poplatků ovlivňuje počet nemovitostí nebo podniků, které jsou součástí řízení, přičemž za každou nemovitou věc se poplatek navyšuje o 5000 Kč a o 15 000 Kč za každý obchodní závod či organizační složku, které patří do vypořádání. Ten z manželů, který podává návrh, musí podrobně sepsat společný majetek a závazky, vše dostatečně popsat i navrhnout, jak může být všechno rozděleno. U soudu obvykle není problém návrh přijmout, pokud jde o spravedlivé dělení. V ostatních případech vydává soud vlastní rozhodnutí tak, aby byly zohledněny zájmy obou manželů a případně dalších třetích osob. Výsledek ovlivňují různé faktory, ať už jde o chování manželů během manželství, jejich přispívání do SJM nebo k péči o rodinu.

Rozvod není příjemný. Je mnohem lepší, když se dva dohodnou a své trápení zbytečně neprodlužují. Zdroj: Pexels

Ocenění majetku při vypořádání SJM

Samotné ocenění ovlivňuje obvykle myšlenka toho, že každý má nárok na stejný podíl ze společného majetku, protože manželé jsou si rovni. V některých případech může soud rozhodnout, že dostane jeden více než druhý. Často ve chvíli, kdy partner nebo partnerka s druhým delší dobu nežije, nestará se o děti a nepřispívá na ně.

Když dojde na vypořádání, musí dojít k ocenění majetku i dluhů. Oceňuje se podle současných cen. U soudu se řeší také to, zda dal jeden z manželů ze svého výhradního majetku peníze na pořízení společného majetku. I takové detaily se řeší. Je nepříjemným faktem, že řešení majetku po rozvodu doprovází často velké emoce a nemožnost se s druhým dohodnout. Celkově jde občas o dost složitý a náročný proces, na který může být lepší najmout si právní pomoc.

Zdroj info: rozvodovipravnici.cz, financnezdravejsi.csas.cz, vasevyzivne.cz, Občanský zákoník

 

 


You must be logged in to post a comment Login