Rady a tipy

Dejte jim konečně sbohem, jinak vám to spočítají…

Od   | 

Devatenácté století patřilo uhlí, to dvacáté pak ropě a zemnímu plynu, začátek nového milénia pak obnovitelným zdrojům energie. Lidstvo pochopilo, že i když mu fosilní paliva dobře posloužila v obrovském rozmachu na poli průmyslu, dopravy apod., je dobré se s nimi (raději) rychle rozloučit.

Fosilní paliva mají pouze omezené zásoby, jejichž velikost se výrazně liší region od regionu a nadvláda nad zásobami uhlí, ropy, zemního plynu apod. již byla záminkou mnoha válečných konfliktů. Kdo dnes točí pomyslnými kohoutky plynovodů, ropovodů apod., otáčí ekonomikou celého světa a všemi jeho části, i rodinným rozpočtem vaší domácnosti. I nejmladší čtenáři tohoto příspěvku si jistě pamatují zimy 2006, 2009 či 2014, kdy Rusko omezilo dodávky zemního plynu do Evropy. Z učebnic dějepisu a ekonomie pak známe pojmy jako Ropný šok a Druhý ropný šok, kdy svá „ramena“ pro změnu ukazovaly země vyvážející ropu.

I proto se dnes vyspělé ekonomiky vrací k energiím, které mají ty výhody v podobě neomezených zásob, nízké ceny a spolehlivosti. Řeč je o energie ze slunce, větru, geotermální energii. Díky těmto výhodám, dodávky elektrické energie či tepla mohou být decentralizovány, zbaveny závislosti na dovozech z nestabilních regionů a zbaveny negativního dopadu na životní prostředí.

Předchozí odstavec se i vás týká mnohem více než se na první pohled zdá. I vy totiž můžete začít využívat čistou a levnou energii s minimální závislostí na aktuálních zásobách či změně cen paliva. Tuto možnost vám dávají tepelná čerpadla, která umí získávat energii z několika výše uvedených zdrojů, tj. geotermálního tepla, vzduchu.

Abyste si mohli pořídit tepelné čerpadlo a získávat energii z něj, nemusíte disponovat velkým pozemkem na vhodné lokalitě, např. tepelné čerpadlo IVT AIR-X vám zabere pouhých 0,4 m2! Tento zdroj, který je zároveň nejprodávanějším tepelným čerpadlem v České republice, Vám zajistí dostatek tepla a teplé vody i při velmi nízkých teplotách (více informací o tomto čerpadlu najdete zde). V případě, že disponujete volným pozemkem, můžete sáhnout po tepelných čerpadlech země/voda a využívat geotermální teplo. Tento typ čerpadel je dnes běžně používán dokonce i pro vytápění celých bytových domů či městských čtvrtí!

Zkušenosti se západní Evropy, která si již spálila prsty o pomyslná kamna na uhlí, zároveň se vzpamatovává s omámení zemním plynem a průvanu, který ve státních rozpočtech jednotlivých zemích způsobila energie z větrných elektráren, ukazují, že tepelná čerpadla mají velmi vysokou šanci na úspěch. Například Vídeň chce ve prospěch tepelných čerpadel dále zvyšovat podíl dálkově dodávaného tepla generovaného z obnovitelných zdrojů, v Německu již dnes najdete tepelná čerpadla dokonce i jako zdroj tepla v supermarketech. V Dánsku, Finsku a dalších severských zemích již dnes čerpadla spolehlivě vytápí celé městské čtvrti. To vše bez ohledu na aktuální povětrnostní podmínky, nutnost masivního financování ze státního rozpočtu apod.

Replikujte ověřené zkušenosti ze Západu, začněte i vy využívat energii, která tu s námi byla odjakživa a je jí všude spousta. Kontaktujte ještě dnes konzultanta společnosti IVT Čerpadla s žádostí o nezávaznou kalkulaci a určení výhod použití tepelného čerpadla ve vašem případu.

Čím dříve dáte sbohem teplu z fosilních paliv, tím dříve budete moci pustit za hlavu starosti s jejich skladováním, růstem cen apod.


You must be logged in to post a comment Login