Rady a tipy

Darování nemovitosti: Bezpečně a bez starostí

Od   | 

Spousta lidí chce darovat dům či zahradu svým potomkům ještě za života. Je to rychlejší a jednodušší, než kdyby nemovitost procházela dědickým řízením. Majitel si tak může být jistý, že bude jeho majetek rozdělen přesně podle jeho představ. Víte ale, jak na to?

Chcete darovat nemovitost? Víte, jak na to? Co všechno musíte splnit? Je pro vás výhodnější darování, nebo dědění nemovitosti? A co musí obsahovat darovací smlouva?

Součástí darování nemovitosti je i darovací smlouva. Zdroj: Canstockphoto

Darovací smlouva – bez ní to nepůjde

Pokud jste si s darováním nemovitosti jisti, je nejvyšší čas sepsat darovací smlouvu. Ta musí být písemná. V ní musí být jasně uvedená jména, adresy a rodná čísla – dárce i obdarovaného. Dále je třeba vytvořit podrobný popis darované nemovitosti (popisné číslo, parcelní číslo, list vlastnictví a katastrální území).

Které tepelné čerpadlo vybrat a proč?

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Pokud máte sepsanou darovací smlouvu, je čas vyplnit návrh na vklad. Vlastnické právo totiž nepřejde na nového vlastníka jen podpisem darovací smlouvy, ale až vkladem do katastru nemovitostí. Návrh je tvořen formulářem, kde musíte vyplnit:

  • Identifikační údaje o nemovitosti (parcelní číslo, číslo popisné, list vlastnictví).
  • Identifikační údaje dárce (jméno, rodné číslo, adresa).
  • Identifikační údaje obdarovaného (jméno, rodné číslo, adresa).
  • Vlastnické právo.
  • Listiny, na jejichž základě se mění vlastnické právo (v tomto případě darovací smlouva s datem).

Návrh na vklad podepište, není nutný úředně ověřený podpis.

Dům nemusíte jen zdědit. Může vám být i darován. Zdroj: Canstockphoto

Podepište darovací smlouvu

Kde už úředně ověřený podpis potřebovat budete, bude darovací smlouva. Úřední podpis si můžete zajistit na matričním, obecním, městském či krajském úřadu. Dále na pobočce České pošty, kde najdete Czech POINT. Ale i u notáře, advokáta či na jakémkoliv velvyslanectví ČR. Při ověření budete potřebovat svůj občanský průkaz.

Můžete vyrazit na katastr

Se dvěma návrhy na vklad do katastru nemovitostí a podepsanou darovací smlouvou můžete vyrazit na katastr nemovitostí. Za vklad do katastru nemovitosti se platí, proto si připravte finance na poplatek. Na podatelně necháte darovací smlouvu a jeden z návrhů na vklad. Druhý vám vrátí zpět označený razítkem katastrálního úřadu – jako doklad o tom, že bylo řízení zahájeno.

Která pračka ve SLIM provedení vypere až 10 kg prádla?

Zápis obdarovaného do katastru

Úřad informuje vlastníky o zahájení řízení o změně vlastnického práva skrz e-mail, SMS či doporučený dopis. Od této doby běží 20denní lhůta, v níž mají účastníci řízení možnost katastrální úřad vyrozumět o nesouhlasu či připomínkách ke změně vlastnického práva. Během této doby je na nemovitost v katastru uvalena plomba, což znamená, že u dané nemovitosti probíhá řízení o změně vlastnického práva.

Během 30 dní odešle katastrální úřad rozhodnutí o změně vlastnického práva. Zdroj: Canstockphoto

Po této lhůtě (maximálně však 30 dní) odešle katastrální úřad rozhodnutí o změně vlastnického práva. A o případných chybách v návrhu na vklad do katastru. Chyby jsou odstranitelné a neodstranitelné.

Pokud jsou chyby odstranitelné, dostane žadatel lhůtu, během které může chyby odstranit. Pokud jsou neodstranitelné, může úřad řízení zastavit. Pro žadatele je v případě neopravitelných chyb vhodné návrh stáhnout, jinak vám hrozí, že katastrální úřad řízení zastaví. Po zastavení řízení by začala běžet dvouměsíční lhůta na podání správní žaloby. Po uplynutí 20 dní by bylo možné podat nový návrh na vklad do katastru nemovitostí. Pokud návrh stáhnete, můžete nový podat dříve (poté, co chyby odstraníte).

Dary a daně

Nemovitosti podléhají dani – první, která vás napadne, je daň darovací – ta byla formálně zrušena, dary se zdaňují při dani z příjmu. Tu nemusíte platit, pokud nemovitost daruje dárce:

  • Příbuznému v první linii.
  • Příbuznému ve vedlejší linii.
  • Obdarovanému, se kterým dárce sdílí domácnost déle než 1 rok.

Pokud obdarovaný nespadá do žádné z kategorií, bude muset odevzdat 15 % z hodnoty nemovitosti na dani z příjmu.

Pokud daň odvádět nemusíte, ale hodnota nemovitosti je vyšší než 5 milionů Kč, musíte tuto skutečnost oznámit správci daně. Finančnímu úřadu musíte oznámit cenu nemovitosti, datum jejího nabytí a popis okolností, při jakých nemovitosti nabyl.

Zdroj: penize.cz, zákonyprolidi.cz, obcanskyzakonik.cz

 

Pohovka s odkládacím prostorem

 


You must be logged in to post a comment Login