Rady a tipy

Daň z nemovitostí 2023: Přihlásit se k ní musíte do 3 týdnů

Od   | 

Blíží se čas podání daňového přiznání k dani z nemovitostí. Koho se přiznání týká, do kdy je musíte podat a kolik máte času k zaplacení daně? Nejen tyto informace najdete níže.

Týká se vás v letošním roce placení daně z nemovitostí? Pak byste měli zbystřit. Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete letos podat do 31. ledna 2023. K jejímu zaplacení pak máte čas do 31. května 2023 – v tento den musí být daň již zaplacena.

Na podání daňového přiznání máte čas do 31.ledna 2023. Zdroj: pexels.com

Kdo musí podat daňové přiznání

Pokud se nezměnil počet ani charakter nemovitostí, které vlastníte, platíte jen jednu daň z nemovitostí. Změny se počítají vždy k 1. lednu. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí má povinnost podat každý, kdo v roce 2022 nabyl (koupí, zděděním nebo darováním) do svého vlastnictví zdanitelnou stavbu, pozemek, bytovou nebo nebytovou jednotku.

Dále pak ti, kteří měnili parametry nemovitosti – dostavbou, přístavbou či likvidací. Daňové přiznání se podává také v případě, kdy nemovitost prodáte či darujete, ale i když vlastníte další nemovitosti v daném kraji. Pokud se změna koeficientu týká k 1. lednu 2023, daňové přiznání nepodáváte.

Pokud se změny týkají více nemovitostí, musíte je všechny uvést dle příslušnosti ke kraji. Pokud máte nemovitosti ve více krajích, musíte podat více přiznání, vždy k příslušnému krajskému pracovišti.

Pokud jste koupili a ihned prodali nemovitosti v minulém roce a máte stejný počet a charakter nemovitostí jako k 1. lednu 2022, daňové přiznání podat nemusíte – odvedete pouze daň z nemovitých věcí. Pokud v kraji již žádnou nemovitost nevlastníte, stačí změnu jen nahlásit.

Variabilní pohovka vhodná i do malého bytu

 

Daň z nemovitostí – kterých nemovitostí se týká?

Daňové přiznání musí podat i ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1. lednu 2023. Daň z nemovitých věcí má dvě složky: daň z pozemků, daň ze staveb a jednotek. Předmětem daně jsou v tomto případě pozemky na území ČR evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby.

Jak vypočítat daň z nemovitostí?

Daň z nemovitostí je velkou součástí městských a obecních rozpočtů. Výpočet daně lze rozdělit do tří kroků.

  • Musíte určit základ daně, to je výměra a druh pozemku, staveb a jednotek.
  • Výměru je třeba vynásobit koeficientem – podle počtu obyvatel obce.
  • Poté je nutno použít místní koeficient stanovený vaší obcí nebo městem. Ten najdete ZDE.

Tip na kompaktní  tepelné čerpadlo

 

Kde můžete daň přiznat?

Daň z nemovitých věcí můžete podat 3 způsoby:

  • Osobně na příslušném územním pracovišti.
  • Poštou.
  • Elektronicky – v případě, že máte datovou schránku nebo jinou elektronickou identitu.

Přiznání se týká nejen nových nemovitostí, ale také změn charakteru těch stávajících. Zdroj: pexels.com

Jak zaplatit daň z nemovitostí?

Daň z nemovitostí musí být uhrazena do 31. května 2023. Pokud její částka přesáhne 5000 Kč, je možné ji zaplatit ve dvou splátkách, splatnost první je 31. května a druhé 1. prosince.

Daň se hradí finančnímu úřadu, můžete ji zaplatit elektronicky na účet příslušnému úřadu nebo složenkou. Variabilním symbolem je RČ nebo IČ poplatníka. IČ v případě právnické osoby. Konstantní symbol je 1148 při bezhotovostní platbě a 1149 při platbě v hotovosti nebo poštovní složenkou.

Pokuta z prodlení

Pokud daň zapomenete zaplatit do 1. června, obvykle je s finančním úřadem řeč a penále či úroky z prodlení vám nestanoví, daň ale musíte zaplatit do konce prvního červnového týdne. Při delším prodlení vám úřad vyměří penále – to činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše 5 % stanovené daně. Pokuta není předepsaná, pokud částka daně nepřekročí 1000 Kč.

Zdroj: penize.cz, dane.cz

 

Jak vybrat bezpečnostní kování?


You must be logged in to post a comment Login