Zahrada

Jak daleko od plotu si můžete postavit bazén?

Od   | 

Už zbývá jen pár měsíců a léto zaklepe na dveře. A spolu s ním vedra, která vás přivedou na myšlenku, zda by nebylo vhodné pořídit si na zahradu vlastní bazén. Pokud patříte k těm, co mají velkou zahradu, zamyslete se – ideálně ještě před tím, než poprvé kopnete do země. Zjistěte, zda bude váš vysněný bazén v souladu se stavebními regulemi.

Pokud se rozhodnete pro stavbu bazénu na zahradě, měli byste zjistit dostatek informací o předmětném území. Předejdete tak spoustě možných komplikací, ale i nepříjemných omezení, které souvisí s platnou legislativou. Nejrůznější informace o tom, kdy a jak můžete svůj bazén postavit poskytne příslušný stavební úřad.

Bazén do 40 metrů čtverečních ohlašovat nemusíte. Zdroj: unsplash.com

Ohledně stavby bazénu u rodinného či rekreačního domku se vztahují ustanovení § 79 a §103 Stavebního zákona v aktuálním znění.

V § 79 odst. (2) se říká:

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku.

V § 103, odst. e) bodu 18 se říká:

Bazén včetně souvisejícího technického zařízení na pozemku  u rodinného domu  nebo stavby pro rodinnou rekreaci nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby.

Bazén je třeba postavit alespoň dva metry od rozhrady. Zdroj: Unsplash.com

Přesahuje bazén plochu 40 metrů čtverečních?

Od ledna 2018 z ustanovení stavebního zákona pro stavbu bazénu o větší velikosti než 40 metrech čtverečních a jeho souvisejícím technickém zařízení vyplývá nutnost pro jeho umístění na zastavěném stavebním pozemku u rodinného domu nebo u stavby rodinné rekreace získat nezbytný územní souhlas. Formuláře s žádostí o územní souhlas můžete bez potíží získat a vyplnit – budete však muset doložit i další doklady. O tom, jaké doklady musíte doložit, se informujte na příslušném stavebním úřadě.

Bazén je skvělým způsobem, jak si můžete zpestřit své léto. Zdroj: Canstockphoto

Když je bazén velký maximálně 40 metrů čtverečních

Jestliže bazén velikost 40 metrů čtverečních nepřekročí a bude od společné hranice pozemku umístěn ve vzdálenosti alespoň dvou metrů, nebudete muset kvůli stavbě procházet kolečkem na úřadech kvůli povolení. Ke stavbě bazénu o této rozloze nebudete potřebovat ani souhlas vašich sousedů. Vždy je však lepší své sousedy alespoň informovat.

Dopřejte si na zahradu originální svítidla

Co dalšího vás může při stavbě limitovat?

Ačkoliv váš bazén nebude svojí rozlohou konkurovat městské plovárně, je zde několik dalších omezujících podmínek, k nimž musíte přihlédnout. Některá omezení pro stavbu bazénu v konkrétním území mohou vyplynout z regulativů územního plánu, jestliže jej má vaše obec zpracován.

Kolem bazénu položte dlažbu s protiskluzovou úpravou. Zdroj: Kozák bath

V kapitolách „Podmínky pro využití území“ může být pro konkrétní pozemky stanoveno také maximální procentu pozemku, které můžete zastavět – jde o něco, co může ovlivnit to, zda si budete moct bazén na svoji zahradu postavit. Dále v něm může být definována také stavební čára, ale i odstupové vzdálenosti doplňkových staveb ke stavbě hlavní (rodinný dům), k hranicím pozemků se sousedy a podobně.

Proč toaletu s integrovanou sprškou?

 

 


You must be logged in to post a comment Login