Rady a tipy

Jak daleko může být postaven bazén od hranice pozemku

Od   | 

Nastala vedra a mnozí majitelé zahrad začínají vážně uvažovat nad stavbou bazénu. Patříte-li k nim, pak ještě než kopnete do země, zjistěte, zda vaše vysněná vodní oáza nebude kolidovat se stavebními regulemi.

Uvažujete-li o stavbě bazénu na pozemku u rodinného domku, měli byste získat o předmětném území co nejvíce informací. To proto, abyste se před započetím stavby vyvarovali možných komplikací a omezení, souvisejících s platnou legislativou. Adekvátní informace vám poskytne příslušný stavební úřad.

Obecně se na stavbu bazénu na pozemku u rodinného nebo rekreačního domku vztahují ustanovení § 79 a §103 Stavebního zákona v aktuálním znění.

V § 79 odst.(2) se říká:

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku.

V § 103, odst.e) bodu 18 se říká.:

Bazén včetně souvisejícího technického zařízení na pozemku  u rodinného domu  nebo stavby pro rodinnou rekreaci nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby.

 

Pokud plánovaný bazén nepřekročí plochu 40 m2 a bude umístěn ve vzdálenosti větší než dva metry od společných hranic pozemku, nebude stavba podléhat žádnému povolovacímu procesu. Také dnešní předpisy ke stavbě bazénu již nevyžadují souhlas sousedů, ale pro harmonické sousedské vztahy je dobré je o tom alespoň informovat.

 

Bazén s plochou přesahující 40 m²

Z ustanovení stavebního zákona od ledna 2018 pro stavbu bazénu o větší velikosti než 40 m² a jeho související technické zařízení vyplývá nutnost pro jeho umístění na zastavěném stavebním pozemku u rodinného domu nebo u stavby rodinné rekreace získat územní souhlas. Formuláře pro územní souhlas jsou běžně dostupné. K formuláři je však potřeba doložit další doklady. Jaké to budou, je třeba se informovat na příslušném stavebním úřadě.

Podmínky z platného územního plánu obce

Další omezující podmínky pro stavby v konkrétním území mohou vyplynout  z regulativů územního plánu, pokud ho obec má zpracován. V kapitolách Podmínky pro využití území může být pro konkrétní pozemky mimo jiné stanoveno maximální procento zastavění pozemků, které může velikost bazénu ovlivnit, dále tam může být také definována stavební čára či odstupové vzdálenosti doplňkových staveb ke stavbě hlavní, k hranicím  sousedních pozemků a podobně.

Ke stavbě bazénu a jeho příslušenství je dobré si pečlivě zjistit na příslušném stavebním úřadě všechny stanovené a související podmínky, aby bylo možno všechna případná omezení dopředu eliminovat či vyhledat optimální technické řešení. Bazény jsou v dnešní době velmi oblíbené, už pro jejich cenovou dostupnost.

 

Fotogalerie:

 

Tipy do koupelen pro seniory a tělesně handicapované


You must be logged in to post a comment Login