Architektura a design

Cena za projekt rodinného domu

Od   | 

Myslíte si, že koupí pozemku máte vyhráno a už budete platit „jen“ za stavbu domu a jeho zařízení? Omyl. Než se do vysněného domova pustíte, potřebujete dokumentaci, bez které dům nepostavíte. Cena se pohybuje podle rozsahu prací. Nejedná se o částku v tisících korunách, ale mnohem vyšších.

Z příjezdové strany působí dům nenápadně.

Ve smyslu ustanovení § 104 Stavebního zákona je možno řešit od ledna loňského roku stavbu rodinných domů formou ohlášení stavby. Dle odst.(1) ohlášení stavebnímu úřadu postačí u stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím…. Ohlášení nemá charakter správního řízení a není správním rozhodnutím, proto se proti němu nelze odvolat.

Uděláme-li si takovouto představu o finanční náročnosti stavby hned na počátku, máme možnost své výchozí představy účelně zvažovat a upravovat.

Zdroj: ADR atelier

Cena za studii rodinného domu

Na počátku uskutečňování záměru je důležité věnovat pozornost studii stavby rodinného domu. To pro to, aby mohl rodinný dům plnit představy vlastníka nejen ve funkcích, provozu, objemu i velikosti, ale i také ve využívání  pozemku a venkovního souvisejícího prostředí.  Studie je tedy vstupním návrhem, který na základě požadavku investora nabídne objemové a dispoziční optimální řešení domu a prověří možnosti jeho umístění  na pozemku. Je důležitá pro stanovení ceny investice. Studie se na úřadech neprojednává, a proto není její obsah stanoven vyhláškou. Většinou  to jsou schematické výkresy, které popisují základní koncepci řešení domu a jeho situování na pozemek v souvislostech s okolním prostředím. Návrh pro jasnější prostorovou představu mohou doplňovat vizualizace popřípadě fyzický model. Jde tedy o jednoduchý, který pouze zobrazuje základní představy pro zpracování. Cena za studii rodinného domu vyjde přibližně na 60 000 Kč.

Architekt se musel při návrzích striktně držet mnoha omezujících regulativů. Jedním z nich byla i sedlová střecha. Všimněte si, jak se s omezením vypořádal a za zamyšlení stojí i postoj místních úřadů.

Architekt se musel při návrzích striktně držet mnoha omezujících regulativů. Jedním z nich byla i sedlová střecha. Všimněte si, jak se s omezením vypořádal

Cena za dokumentaci pro ohlášení stavby rodinného domu  

Obsah dokumentace pro ohlášení stavby stanovuje Příloha č.12 prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění. Z tohoto obsahu  lze odvodit pracnost na této dokumentaci a následně také cenu.  Dokumentace musí obsahovat textovou část a základní okótované výkresy v takové podrobnosti, aby se stavební úřad a také účastníci řízení mohli k záměru stavby vyjádřit. Avšak povinná podrobnost dokumentace, t.j. výkresů, výběr materiálů i specifikace jednotlivých výrobků, není na takové úrovni, aby se podle toho dalo stavbu přesně bez problémů realizovat. Také se takto nedá stanovit přesně, tedy bez kalkulace, finální cena stavby. Je tu riziko pozdějších navýšených nákladů, zjištěných během stavby. Cena za dokumentaci pro Ohlášení stavby  se pohybuje přibližně kolem 100 000 Kč.

Rodinný dům s umělým jezírkem

Cena za dokumentaci všech stupňů a fází pro rodinný dům

Záleží na objemu domu a na náročnosti souvisejících technických podmínek samotné stavby i na vlastním architektovi. Pro orientaci výše ceny se dá vyjít z webu ceny za projekty. Pro všechny fáze dokumentací se dohromady zhruba jedná o 10 % z investičních nákladů na stavbu. Dokumentace pro provedení stavby se na těchto 10% dále podílí výší 42%.

Také pro orientaci si lze udělat jednoduchý propočet investice, a to vynásobením  předpokládaného objemu stavby a ceny za obestavěný krychlový metr. Pomocníkem jsou každoročně zveřejňované Cenové ukazatelé ve stavebnictví, kde jsou uváděny průměrné ceny za 1 m3 u jednotlivých druhů staveb.   

Detail tří kvádrových hmot, přízemí z bílé omítky, patro ze světlé grafitové omítky a čistě pohledového betonu stěn pro schodiště.

 

Jak si můžete zařídit vysněný dům?


You must be logged in to post a comment Login