Rady a tipy

Bydlíte v pronájmu? Víme, co musíte platit vy a co pronajímatel

Od   | 

Bydlení v pronájmu není jen o placení nájmu a poplatcích s ním spojených – vytáhnout peněženku musíte občas i v jiných situacích. Občanský zákoník totiž říká, že nájemce nese zodpovědnost nejen za běžnou údržbu domácnosti, ale také by měl provádět drobné opravy, které souvisejí s užíváním daného bytu. Některé povinnosti spojené s placením má však také pronajímatel. Pokud vás tedy zajímá, co musí platit nájemce a co pronajímatel, jste na správném místě.

Krabice při stěhování nevyhazujte, budou se ještě hodit. Zdroj: Canstockphoto

Údržba bytu a pravidelná revize je na bedrech nájemce

Ačkoliv samotný občanský zákoník jasně nevymezuje, co všechno patří do běžné údržby a drobných oprav, jsou nájemci povinni tyto „úkony“ platit ze svého. Až začátkem roku 2016 začalo platit vládní nařízení č. 308/2015 Sb., které vymezilo pojmy, kterými jsou běžná údržba bytu a drobné opravy související s jeho užíváním.

Co je běžná údržba bytu?

Běžná údržba bytu znamená povinnost nájemce udržovat byt a jeho zařízení v čistotě. Jedná se tedy o malování, čištění podlah, opravu omítek, ale i čištění vodovodních odpadů. Patří sem také pravidelné kontroly kouřovodů, kotlů, kamen na pevná paliva, elektřiny, plynu. Také kontrola funkčnosti hlásiče kouře, případně údržba sporáku, odsavačů či vodovodních baterií. Revizi kotle, kterou je třeba provádět alespoň jednou ročně, hradí také nájemce.

Co je drobná oprava?

Do drobných oprav se zařazují opravy podlah, podlahových krytin a prahů, opravy oken a dveří, výměny zámků, žaluzií a klik. Součástí drobných oprav jsou však také další drobnosti, jako jsou opravy a výměny vypínačů, zvonků, jističů a domácího telefonu. Vyjma hlavního uzávěru pro byt musí nájemce uhradit ze svého také výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu, opravy či výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody, opravy digestoře, odsavače, baterie, sprchy, vany, sporáku, umyvadla, kamen na tuhá paliva, plyn, elektřinu, ale také kuchyňské linky. Co už se však za drobnou opravu nepovažuje, je oprava radiátorů a rozvodů ústředního topení.

Do nájemního bytu si klidně pořiďte nábytek z palet. Zdroj: Canstockphoto

Částka, kterou musíte platit, není nekonečná

Abyste se však nemuseli bát, že se někam nastěhujete a bude vás čekat nikdy nekončící placení – jako nájemce máte povinnost hradit opravit, které nepřesáhnou částku tisíc korun na jednu opravu. Pokud se na stejné věci provádí několik oprav, které spolu souvisejí a navazují na sebe i časově, je rozhodující součet nákladů na tyto opravy. Nařízení však hovoří také o finančním limitu, nad který jde financování oprav na bedra pronajímatele. U běžné údržby finanční limit stanoven není, ale můžete jej zakotvit do nájemní smlouvy.

V případě, že částka vynaložená nájemcem za drobné opravy přesáhne za rok limit 100 korun na metr čtvereční podlahové plochy (počítají se všechny místnosti – terasa, balkon a sklep se počítají jen jako polovina), musí zbývající opravy zaplatit pronajímatel.

Co dělat v případě havárie?

Pokud se v bytě stane havárie nebo větší nehoda, kterou je třeba okamžitě opravit či odstranit, neprodleně tuto informaci předejte svému pronajímateli. V případě, že tak neučiníte, jste zodpovědní za vzniklé škody. S tím souvisí následně i vaše povinnost tyto škody zaplatit. Případně je může zaplatit pronajímatel a tuto částku po vás může vymáhat. V případě havárie – úniku plynu či vytopení bytu, má pronajímatel právo vstoupit do bytu i bez vašeho souhlasu. V případě, kdy hrozí znehodnocení bytu, do něj může vstoupit vždy bez souhlasu nájemce. To samé platí v případě, kdy nájemce plánuje delší než dvouměsíční nepřítomnost v bytě.


You must be logged in to post a comment Login