Nezařazené

Budou těžaři místo ropy dolovat z vrtů teplo a co může geotermální energie přinést vám?

Od   | 

Pasování geotermálního tepla do role „nové ropy“ není žádnou novinkou. Aktuální trend klesajících cen ropy však dal tomuto přirovnání zcela odlišný rozměr, těžaři v severních koutech Ameriky totiž uvažují o tom, že by ze svých vrtů „těžili“ namísto ropy právě geotermální teplo. Zdá se vám to „nějaké podezřelé“? Tak vězte, že i super bohaté země vyvážející ropu využívají geotermální energii ve velkém, ať už se jedná o Saudskou Arábii, Spojené Arabské Emiráty či Kuvajt. Není tedy ten správný čas přehodnotit to, z jakých zdrojů získáváte teplo či chlad pro své podnikání nebo domácnost?

Geotermální energie má schopnost pokrýt 90 % světové poptávky po teplu či chladu a to dokonce za předpokladu, že by všechny státy světa měly na obyvatele stejnou spotřebu energií jako USA, jež patří s odstupem k na energie nejnáročnějším zemím. Stávající zkušenosti s geotermálními tepelnými čerpadly ukazují, že tento zdroj tepla má schopnost snížit maloobchodní ceny tepla či chladu až o 25 %. To je zajímavá úspora pro velkou část domácností i firem.

Geotermální energie je dostupná ve všech trvale obydlených koutech světa a je prakticky nevyčerpatelná. Na rozdíl od obnovitelných zdrojů energie v podobě solárních či větrných elektráren tak nehrozí závislost objemu dodané energie na aktuálních povětrnostních podmínkách. I proto jsou to geotermální tepelná čerpadla, pomoci čeho dnes země jako Německo, Rakousko, Švýcarsko či Itálie (zejména severní část) řeší negativní dopady rozšíření větrných a solárních elektráren.

Fakta o geotermálních tepelných čerpadlech

  • K instalaci pro rodinný dům postačí disponovat pozemkem o velikosti 200 – 400 metrů čtverečných.
  • K pokrytí celkové spotřeby tepla či chladu jsou zapotřebí řádově jednotky procent energie dostupné pod povrchem.
  • Tepelná čerpadla jsou schopna dodávat stabilní objemy tepla za minimální cenu i při teplotách pod -40 °C.
  • V porovnání s ostatními typy čerpadel, geotermální tepelná čerpadla mají až o 30 % nižší spotřebu elektrické

Výroba tepla a chladu pro domácnosti je ve vyspělých zemích zodpovědná za zhruba jednu třetinu všech emisí skleníkových plynů. Není tedy otázkou „jestli“ ale „kdy“ budou způsob výroby tepla řešit i politici, a to nad rámec stávajících pobídek v podobě dotací na pořízení tepelného čerpadla či snížených cen elektrické energie.

Jsem domácnost, jaké výhody mi přinese geotermální energie?

Hlavním benefitem jsou výrazně nižší náklady na energie a jejich stabilní dodávky bez ohledu na aktuální povětrnostní situaci. Zároveň se zbavíte závislosti na cenách a dostupnosti tuhých paliv v podobě uhlí, dřeva, plynu. Geotermální tepelná čerpadla jsou schopna vám levně dodat teplý vzduch, chladný vzduch a teplou vodu.

Jsem firma, jaké výhody mi přinese geotermální energie?

Kromě výhod, které byly výše uvedeny u domácností, geotermální energie vám díky nižším nákladům na teplo zvýší konkurenceschopnost, jedná se také o možnost, jak oslovit část zákazníků se zvýšeným ekologickým cítěním.  Geotermální energii dnes při akcentování své ohleduplnosti k životnímu prostředí komunikují např. hotely, supermarkety, finanční instituce, zemědělci či dopravci. Další informace ke způsobu a výhodám využívání geotermální energie najdete na této stránce s popisem vlastností geotermálního tepelného čerpadla ECOFOREST GEO.

Zdroj obrázku: Studio Harmony/Shutterstock.com

 


You must be logged in to post a comment Login