Doplňky do bytu

Antibakteriální měď v klikách COBRA CU+ chrání lidské zdraví

Od   | 

Letošní covidová krize přinesla důraz na opomíjené téma – aktivní úsilí o zdraví a podporu prvků, které tomu napomohou. Při stavbách a rekonstrukcích bytů zřejmě stále budou rozhodující rozpočtová omezení, ale šance minimalizovat šíření nakažlivých nemocí (prakticky tedy eliminovat bakterie a viry) bude opět na pořadu dne.

Účinnost mědi CU+ potvrdila i studie zveřejněná v Journal of Hospital Infection v roce 2010

Klinická hodnocení potvrdila, že měděné povrchy zajišťují nejúčinnější antimikrobiální ochranu tím, že do dvou hodin zabijí 99,9% mikrobů, které ulpí na jejich povrchu. Výzkum ukázal, že antimikrobiální měděné povrchy mohou snížit riziko infekcí o více než 40%.

Pokud není možné použít posuvné bezdotykové dveře, jako optimální se jeví použití dveřních kování vyrobených z antibakteriálních materiálů. Antibakteriální dveřní kování vyrobené z CU+ (antimikrobiální měď) představuje dostupný a efektivní způsob hubení bakterií přímo na samotné klice. „Antibakteriální kliky zvýší úroveň hygieny bez výrazných vstupních nákladů a natrvalo po celou dobu živostnosti dveřního kování, důležité ale je, aby sami architekti nebo investoři měli zájem dotáhnout své stavby do nadstandardní kvality,“ říká Kristina Boda, ředitelka společnosti COBRA, dodavatele antibakteriálních kování.

Na výběr máme kromě kliky i dveřní madla vhodná i do koupelen a sprchových koutů

Klíčové výhody antimikrobiální mědi

  • vědecky prokázaná účinnost CU+. Použitý materiál je dokonce výrazně účinnější, než stříbro.
  • Účinek je nepřetržitý, nezávislý na vnějším prostředí (vlhkost, světlo, atd.)
  • Klika zůstává účinná i po opakovaném mokrém a suchém oděru a opakované kontaminaci
  • Přirozená oxidace kliky nesnižuje antibakteriální účinnost
  • CU+ je plně recyklovatelný
  • Jediný pevný kovový povrch schválený Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA).

Více o antibakteriálním kování Cobra CU+ najdete v článku ZDE

Nejčastější otázky týkající se antibakteriálních kování

Co se rozumí „antimikrobiální látkou“?

„Antimikrobiální látka“ je schopnost materiálu eliminovat nebo inaktivovat mikroby, jako jsou bakterie, houby (včetně plísní) a viry. Studie antimikrobiální účinnosti na různých površích jasně prokázaly, že měď a její slitiny mohou eliminovat mnoho typů mikrobů, včetně meticilinezistentního

Staphylococcus aureus (MRSA), Clostridium difficile, viru chřipky A (~ 1Ν1) a bakterie Escherichia coli O157: H7.

Schválil některý z oficiálních orgánů antimikrobiální účinnost mědi?

Ano. 29. února 2008 Americká agentura na ochranu životního prostředí (EPA) oficiálně zaregistrovala 275 slitin mědi s pozitivními vlastnostmi pro veřejné zdraví. Poté bylo registrováno sedm dalších slitin, což zvyšuje celkový počet registrovaných slitin na 282.

Jaký je význam této registrace EPA?

Registrací mědi a některých jejích slitin, jako je mosaz a bronz, USA Environmental Protection Agency (EPA) uznává antimikrobiální vlastnosti těchto pevných materiálů. Výrobky vyrobené z kterékoli z těchto 282 registrovaných slitin jsou v USA oficiálně registrovány jako výrobky mající pozitivní vlastnosti pro veřejné zdraví.

Byla měď testována v klinických hodnoceních?

Ano, klinická hodnocení v současné době probíhají v nemocnicích po celém světě, kde se hodnotí vliv měděných dotykových povrchů na množství mikrobů v nemocničním prostředí. Ve Velké Británii byla jako testovací centrum pro tento nový přístup k prevenci infekcí vybrána Selly Oak Hospital, Birmingham, součást univerzitních nemocnic Birmingham NHS Trust . První výsledky studie byly zveřejněny v Journal of Hospital Infection (v lednu 2010) a přesvědčivě ukázaly, že měď funguje jako antimikrobiální látka v reálném prostředí a že povrchy obsahující měď měly o 90 až 100% méně bakteriální kontaminace než kontrolní povrchy vyrobené z konvenčních materiálů.

Jaké jsou reálné možnosti využití mědi jako antimikrobiální látky?

Měď je již aktivní složkou v řadě antimikrobiálních produktů, například v zemědělství, ve zdravotnictví nebo stavebnictví. Měď je účinná látka v ústních vodách, zubních pastách. Měděný dřez sítka a drátěnky na hrnce a pánve mohou pomoci zabránit křížové kontaminaci v kuchyni.

Proč jsou povrchy obsahující měď výhodnější než jiné antimikrobiální povrchy?

Výrobky vyrobené z mědi a slitin mědi si udržují své antimikrobiální vlastnosti po velmi dlouhou dobu. I v případě, že dojde k poškrábání těchto povrchů, je jejich antimikrobiální účinnost zachována neporušená.

Jak může měď pomoci zabránit šíření infekcí?

Měď hubí patogeny a tak přerušuje řetězec přenosu infekce a působí jako efektivní doplněk k pravidelným čistícím režimům. Měď je nezbytnou látkou pro člověka i pro bakterie, ale ve vysokých dávkách mohou ionty mědi způsobit bakteriální buňky řadu negativních jevů. Přesný mechanismus, kterým měď ničí bakterie, je stále neznámý, existuje však několik teorií, které se studují.

  • Způsobuje prosakování draslíku nebo kyseliny glutamové skrz vnější membrány bakterií
  • Narušuje osmotickou rovnováhu
  • váže se na proteiny, které nevyžadují měď
  • Způsobuje oxidační stres vytvářením peroxidu vodíku

Kde lze použít antimikrobiální měď?

Antimikrobiální měď se používá jako surovina pro výrobu předmětů, kterých se často dotýkáme – v nemocnicích, školách, tělocvičnách, veřejných budovách a veřejné dopravě.

Je to jen čistá měď, která má antimikrobiální účinek?

Ne, slitiny mědi také. Byly provedeny zkoušky na čisté mědi, vysokých mědi, mosazi, bronzech, měděných niklech a měď-nikl-zinečnatých. Posledně jmenované jsou někdy označovány jako „stříbro niklu“ kvůli své lesklé bílé barvě, i když neobsahují žádné stříbro. Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) zaregistrovala oficiální tabulku antimikrobiálních slitin mědi s nominálním obsahem mědi vyšším než 60%. Čím vyšší je obsah mědi ve slitině, tím rychlejší mikroby jsou eliminovány.

Mění měď a povrchy slitiny mědi v průběhu času barvy?

Ano. Jejich barva se mění v důsledku přirozené oxidace a stává se tmavší. Doba potřebná pro změnu barvy závisí na slitině a podmínkách prostředí. Uvnitř budov je pochopitelně oxidace podstatně pomalejší a projeví za řadu let, oproti oxidaci v exteriéru.

Ovlivňuje přirozená oxidace mědi a jejích slitin jejich antimikrobiální vlastnosti?

Ne. Naopak bylo prokázáno, že čím více mědi, mosazi a jejich povrchů je oxidováno a ztmavne, tím účinnější je ve schopnosti eliminovat mikroby.

 

Stáhněte si katalog antibakteriálních kování Cobra CU+ ZDE

 

www.matekliku.cz

 

Kliky Cobra CU+ najdou své místo v nových bytových projektech, ale i při rekonstrukcích koupelen či dětských pokojů


You must be logged in to post a comment Login