Rady a tipy

Vytopil vám soused byt? Jak postupovat a kdo hradí vzniklou škodu?

Od   | 

Pohroma, která potkala už nejednoho z nás. Praskla trubka, přetekla vana, umyvadlo nebo se poškodila pračka. Vytopit byt je otázkou malé chvilky, ale může to způsobit velký problém. Co dělat a jak postupovat, když k tomu dojde?

Jakmile vás někdo vytopí, začne často maraton dohadů o tom, kdo je na vině. Voda může poškodit stěny, nábytek, podlahu a zařízení. Opravy se pak mohou vyšplhat velmi vysoko. Určitě pomůže pojištění domácnosti a rozumní sousedé. V nájemním bytě nebo v družstevním domě řeší tento problém obvykle pronajímatel či družstvo. U soukromého bytu odpovídáte za svůj byt vy, ovšem v dokumentu, kde jsou rozdělena práva k nemovité věci, mohou být uvedené některé části, které jsou společné všem vlastníkům.

Pokud škoda vznikla prasknutím rozvodu, který patří do společné části, musí celou situaci řešit společenství vlastníků jednotek. To by mělo být pro takové případy pojištěno. Svůj majetek si řeší každý soukromý majitel sám.

 

Prasklé potrubí, poškozené stoupačky, nebo nevypnuté kohoutky u vany či umyvadla. To jsou časté důvody, proč dojde k vytopení sousedního bytu. Zdroj: Ravak

Jak postupovat, když vás někdo vytopí?

Přijedete z dovolené nebo z návštěvy a máte vytopený byt. Jak dále postupovat, abyste si nakonec neuškodili a vše vyřešili ke své spokojenosti?

Nezapomeňte vše zdokumentovat

Je jasné, že nejraději byste začali všechno okamžitě uklízet. To ale nejde. Snažte se odhalit příčinu celé události. Zastavte vodu ve svém bytě, pro jistotu. Dejte vědět správci domu. Pokud máte mokrý strop, pravděpodobně jde vina za sousedy.  Následně sepište seznam zničených věcí a vše nafoťte. Sousedy vyzvěte k návštěvě, aby celou škodu viděli na vlastní oči. Také oni by měli vypnout vodu a najít příčinu, proč ke škodě došlo, aby se ještě neprohlubovala.

Poškozené věci odstraňte

Poškozené věci můžete začít odstraňovat, jakmile máte vše evidované. Něco jen očistěte a vysušte, něco možná bude rovnou na vyhození. Často se ještě něco projeví až později, jakmile začne mokré vybavení schnout. Nábytek se kroutí, zdi plesnivý, podlaha se vlní. U rozsáhlejších škod je v některých případech nezbytné rozebrat podlahu, protože je mokrý podklad.

Pořádně větrejte

Mokré stěny, podlahy a nábytek musí vyschnout. Proto pořádně větrejte, a i když to není moc úsporné, vhodné je i topit. Rychleji se odpaří voda, dochází k výměně vzduchu a mizí vlhkost.

Mokré zdi začnou velice brzy plesnivět. Proto začněte s co nejrychlejším vysušováním a nápravou. Zdroj: Canstockphoto

Kdo platí škody na bytě?

Viník by měl činit kroky k odstranění závad na vašem bytě maximálně do 30 dnů od vzniku škody. Pokud v této lhůtě tak neučiní, můžete si opravy zařídit sami a vymáhat je po sousedovi. Oznamte sousedovi předem svůj plán, včetně odhadnuté ceny. Není to sice vaše povinnost, ale určitě je to slušnost. Učiňte tak písemně, je to vhodnější varianta a máte k ruce doklad pro případ pozdějších neshod.

Úhrada za škody je trochu složitější. Pokud má soused uzavřeno pojištění odpovědnosti, kde je počítáno i s vytopením bytu, máte po starostech, protože úhrada nákladů půjde právě z této pojistky. Pokud je soused uzavřeno nemá, měl by náklady uhradit ze svého, popřípadě se nabídnout, že vše opraví a nakoupí nové. Co když se s ním ale dohodnout nedá?

Máte následující možnosti:

  1. Máte uzavřené pojištění domácnosti: pojišťovna vám vyplatí peníze za opravdu a odstranění škod. Vy pak máte možnost vymáhat úhradu škody po svém sousedovi.
  2. Složitější varianta je ta, kdy pojištění domácnosti sjednané nemáte a soused odmítá vinu za vytopený byt. Pak je nutné obrátit se na soud s žalobou o náhradu škody. Svého souseda upozorněte, k čemu se chystáte, včetně informace, že v případě prohry se jeho náklady několikanásobně zvýší. Čeká ho totiž platba za soudní výlohy, honorář odhadci i platba za firmu, kterou jste vybrali vy a ne on.

Co když způsobíte škodu vy?

Jak postupovat v případě, že škodu jinému způsobíte vy? Dojděte se na škody podívat, nafoťte si je a zkuste se dohodnout na řešení. Pokud máte uzavřené pojištění odpovědnosti, máte vyhráno a po nahlášení pojišťovně už nemusíte nic extra řešit. Pojišťovna po vás bude pravděpodobně požadovat dokumentaci a pošle na místo svého likvidátora. Jestliže nemáte takové pojištění, musíte uhradit škodu na vlastní náklady. Můžete se domluvit, že si to celé vezmete na starost sami nebo si může sjednat soused firmu, která závady odstraní a vy pak opravy uhradíte. Stejně tak postupujte v případě opravy nebo koupě nového vybavení.

Pojištění domácnosti se nevztahuje na cizí domácnost, proto ho nemůžete využít, když sousedovi způsobíte nějakou škodu.

 


You must be logged in to post a comment Login