Architektura a design

Život nad vinicí není sci-fi!

Od   | 

Rezidence Holler, kterou si navrhl architekt Holler pro své vlastní bydlení, se nachází v obci Lana ve vinařské oblasti Tyrolských Alp, přibližně 10 km od italského města Merano. 

Ocelový válec má průměr 1,8 m a je jedním z nosných prvků domu. V jeho horní části je umístěn krb.

Ocelový válec má průměr 1,8 m a je jedním z nosných prvků domu. V jeho horní části je umístěn krb.

Pozemek, na kterém je stavba umístěna, se nalézá v prudkém svahu v samém centru vinice spadající směrem k jihu, s úžasným výhledem do krajiny alpského údolí a na alpské vrcholky. Celá budova je orientována tímto směrem.

Za budovou je jednoramenné schodiště, kterým se vchází do domu.

Za budovou je jednoramenné schodiště, kterým se vchází do domu.

Architektonická koncepce vychází z hlavních myšlenek funkcionalismu první poloviny 20. století se současným minimalistickým materiálovým pojetím.

Vyzdvižená hlavní hmota obytné části domu do výšky druhého nadzemního podlaží přibližně 4,5 m nad terén je tvořena jednoduchým kvádrem o rozměrech 18,5 x 22,5 x 4,5 m. Funkci primární svislé nosné konstrukce plní dva ocelové pilíře válcového tvaru o průměru asi 1,8 m. Sekundární podpůrný systém doplňují subtilní tyčové ocelové sloupy o průměru 200 mm. Hlavní válcový pilíř zavrtaný do svažitého terénu o celkové výšce přibližně 15 m má i další funkce, je například prostorem pro umístění krbového tělesa, komínového průduchu, nebo svislých stoupacích instalačních vedení.

Terasa je zastřešená, a tak umožňuje pobyt i v méně vlídném počasí.

Terasa je zastřešená, a tak umožňuje pobyt i v méně vlídném počasí.

Přístup a příjezd k domu je zajištěn z horní úrovně severní části pozemku. Pod budovou je umístěna kromě dvou parkovacích stání s výhlídkou, vstupního jednoramenného schodiště, také podpůrná kvádrová hmota stavby, ve které je umístěna garáž pro dvě osobní auta a technické zázemí domu, jako je kotelna a sklad. V druhé úrovni suterénu se skrývají prostory vinného sklepa.

Zvýšením hlavního obytného patra získal majitel nádherné výhledy na okolní krajinu.

Zvýšením hlavního obytného patra získal majitel nádherné výhledy na okolní krajinu.

Nosný systém hlavní obytné hmoty tvoří zateplená roštová ocelová konstrukce z válcovaných profilů ve tvaru ležatého písmene U, obložená plechem černé barvy. Velké boční prosklené tabule, ukotvené od podlahy ke stropu, jsou doplněny na fasádě patnácti elektronicky vertikálně otáčivými slunolamy o rozměru 1,2 x 3,75 m. Tyto panely plní kromě funkce zastínění vnitřních prostor také funkci zajištění pocitu soukromí nebo bezpečnosti. Jižní fasáda je zcela prosklená a otevřená, včetně elegantního zábradlí, z důvodu maximálního propojení interiéru s atraktivním výhledem do exteriéru.

Pod budovou je umístěna mimo jiné také podpůrná kvádrová hmota stavby, ve které je umístěna garáž pro dvě osobní auta a technické zázemí domu, jako je kotelna a sklad.

Pod budovou je umístěna garáž pro dvě osobní auta a technické zázemí domu, jako je kotelna a sklad.

Plošné a prostorové řešení obytné části budovy je dimenzováno zcela nadstandardně o celkové užitné ploše 320 m2 prostoru je možné pohodlně umístit všechny místnosti určené k životu několikačlenné rodiny. Autor využil další myšlenky moderny 20. století, a to použití volné dispozice, kterou je navíc možné měnit podle toho, jak se mění požadavky provozu a života. Tohoto docílil dělením jednotlivých prostorů pomocí lehkých přestavitelných plných nebo prosklených příček. V centru dispozice je umístěno otevřené schodiště a také schodišťový prostor, který přímo navazuje na vnitřní prostory domu. V severní části domu a podél schodišťového prostoru architekt umístil šatní místnosti a zdvojené hygienické zázemí pro rodiče a děti. Obytné místnosti umístil po obvodu domu. Celé délce jižní fasády dominuje otevřená terasa-lodžie s dřevěnou palubou o rozměrech 3,5 x 21 m. Jižní prosklená stěna umožňuje nejužší propojení hlavních obytných místností s tímto otevřeným prostorem, jako jsou obývací prostor, kuchyně s jídelnou a krbem o celkové ploše 100 m2 pokoje o ploše 2 x 25 m2 šatnou s celkovou plochou 50 m2. Obytný obestavěný prostor tvoří přibližně 1 700 m3 . V tomto . Podél východní fasády jsou umístěny dva dětské a západní část byla ponechána pro velkorysou manželskou ložnici se šatnou s celkovou plochou 50 m2.

Celé délce jižní fasády dominuje otevřená terasa-lodžie s dřevěnou palubou o rozměrech 3,5 x 21 m.

Celé délce jižní fasády dominuje otevřená terasa-lodžie s dřevěnou palubou o rozměrech 3,5 x 21 m.

Nekonvenční řešení rodinného bydlení, které není pro italský venkov příliš běžné, však odráží zcela jasně postoj a vnitřní filosofické přesvědčení architekta.

Vertikálním vytažením budovy do výšky nad terén a odlehčením prostoru pod ní odkazuje autor stavby architekt Holler na principy architekta Le Corbusiera, hmotovým a materiálovým řešením z ocelových konstrukcí na architekta Miese Van der Rohe a proskleným a provzdušněným pojetím domu na Skleněný Dům architekta Phillipa Johnsona.

Text a foto : Ing.arch. Jan Zahradník, Atelier 3

Komentáře

You must be logged in to post a comment Login