Rady a tipy

Jak prohlásit dům za kulturní památku?

Od   | 

Myslíte si, že právě váš dům vykazuje takové hodnoty, že byste jej měli vyhlásit za kulturní památku? Pokud ano, víte, jak jej památkou prohlásit? Víte, jak a kde můžete zažádat? Jak celý proces prohlášení stavby kulturní památkou probíhá? A jak můžete zjistit, zda má právě vaše stavba šanci na zápis mezi kulturní památky?

Co je kulturní památka?

Ze všeho nejdříve bychom si měli ujasnit pojem kulturní památky. Kulturními památkami jsou dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nemovité nebo movité věci, popřípadě jejich soubory,

  • které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické
  • které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

O prohlášení objektu za kulturní památku rozhoduje Ministerstvo kultury. Zdroj: unsplash.com

Kdo může žádat a kde?

To, zda se vaše stavba stane kulturní památkou, závisí hned na několika faktorech. Kromě hodnot, které musí vaše stavba prokazovat, je důležité také to, aby někdo podal návrh na prohlášení za kulturní památku, bez toho by to ani nešlo. Důležitou informací je také fakt, že tento návrh nemusí podat jen samotný majitel nemovitosti, ale kdokoliv – váš soused, ale klidně i náhodný kolemjdoucí. Podnět se podává Ministerstvu kultury a může jej podat každý. Ministerstvo se pak samo rozhodne, zda se bude nebo nebude touto věcí zabývat. Tuto fázi lze ovlivnit zejména kvalitou stavby, ale i kvalitou návrhu na prohlášení samotného.

Při spolupráci s NPÚ chybu neuděláte

Pokud chcete svůj dům prohlásit za kulturní památku, doporučuje se před podáním návrhu požádat o spolupráci Národní památkový ústav, případně příslušné územní pracoviště, nebo se s nimi snažte svůj návrh alespoň projednat. Díky tomu alespoň zjistíte, jestli vaše stavba podle památkářů prokazuje dostatečné hodnoty a zda budete mít šanci, že bude váš návrh vykázán pozitivně. Ministerstvo na názor Národního památkového ústavu bere ohled, NPÚ mu dokonce chystá podklady.

Návrh nemusí podat jen majitel objektu, ale kdokoliv. Zdroj: unsplash.com

Vlastníka stavby neobejdete

Ačkoliv může podat návrh na zařazení vašeho domu do kulturních památek kdokoliv, majitele objektu obejít nelze. Proto nemusíte míst strach, že váš dům prohlásí za památku i ve chvíli, kdy s tím nesouhlasíte. V případě, že ministerstvo zahájí řízení, vyžádá si ze zákona i vyjádření příslušného krajského a obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Poté o podání návrhu na prohlášení vyrozumí vlastníka stavby, ten však souhlasit nemusí.

Opravdu chcete nechat svůj dům zapsat do seznamu kulturních památek? Zdroj: unsplash.com

Vyplatí se prohlásit objekt za kulturní památku?

Poslední fází celého procesu je prohlášení nebo neprohlášení stavby za kulturní památku. V obou případech je opět obeznámen také vlastník objektu jako neopomenutelný účastník řízení. V případě prohlášení objektu za kulturní památku dojde k zápisu do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky. Tento zápis se projeví také v Památkovém katalogu na webových stránkách Národního památkového ústavu, který slouží k nahlížení do Ústředního seznamu kulturních památek. Najdete zde také možnost zjištění základních informací o tom, které objekty v ČR jsou památkově chráněny.


Komentáře

You must be logged in to post a comment Login