Rady a tipy

Na hypotéku dosáhne víc lidí: ČNB upravila podmínky pro její získání

Od   | 

Jeden z ukazatelů, rozhodujících o tom, zda vám bude schválena hypotéka, bude minulostí. Česká národní banka se jej rozhodla při posuzování žádostí o hypotéku nekontrolovat. To umožní získat hypotéku více lidem.

Bankovní rada ČNB se rozhodla upravit jeden z několika ukazatelů, jimiž se musí banky řídit při posuzování žádostí o hypotéku. I když změna není zázračná, některým žadatelům pomůže.

Na hypotéku dosáhne víc lidí. Zdroj: Canstockphoto

Žádost o hypotéku a úvěrové ukazatele

již od 1. července 2023 dojde ke změně u jednoho z ukazatelů, které banky posuzují. V současnosti musejí dodržovat limity DTI (příjmový ukazatel), DTSI (dluhová služba) a LTV (poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti).

Co je DTI

DTI je poměr mezi výší celkového zadlužení žadatele a výší jeho čistého ročního příjmu. Poměr celkového dluhu žadatele vůči jeho čistému ročnímu příjmu nesmí překročit hodnotu 8,5. U žadatelů mladších 36 let budou pravidla mírnější – půjde o hodnotu až 9,5.

Co je LTV

LTV udává poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti v procentech. Tato hodnota určuje, kolik peněz si od banky můžete na konkrétní nemovitost v konkrétní hodnotě půjčit. Pokud je vám více než 36 let, banka vám od půjčí maximálně 80 procent hodnoty nemovitosti, doteď to bylo 90 procent. Hodnota 90 procent zůstává pro žadatele mladší 36 let.

Získáte své vlastní bydlení? Zdroj: Canstockphoto

Úprava ukazatele DTSI

Tento ukazatel vyjadřuje poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhů žadatele a jeho čistým měsíčním příjmem. Horní hranice byla nastavena na 45 %, u žadatelů mladších 36 let to bylo 50 %. A právě u tohoto ukazatele ČNB deaktivovala od července nastavení horní hranice, banky jej tedy nebudou muset sledovat.

Naopak horní hranice pro LTV a DTI zůstává s ohledem na přetrvávající nadhodnocení cen nemovitostí beze změny.

Zdroj: penize.cz, mesec.cz

 

 

You must be logged in to post a comment Login