Architektura a design

Moderní dřevěný dům na lichoběžníkovém pozemku

Od   | 

Dům Bierings, navržený pro čtyřčlennou rodinu, se nachází v západní předměstské čtvrti Leidsche Rijn holandského města Utrecht. Tato čtvrť v posledních letech zaznamenala poměrně veliký stavební rozvoj v oblasti individuální, řadové a bytové výstavby i výstavby občanské vybavenosti nebo komerčního využití. Město Utrecht je typické svojí rovinatou morfologií, vyspělou dopravní infrastrukturou, pestrou rozmanitostí architektury pozemních staveb, lidským měřítkem a také především rozsáhlou sítí vodních kanálů.

Jednotný povrch všech částí domu dává vyniknout jeho kompozičnímu prostorovému uspořádání.

Jednotný povrch všech částí domu dává vyniknout jeho kompozičnímu prostorovému uspořádání.

Natočení vůči světovým stranám

Lichoběžníkový pozemek o celkové rozloze 756 m2, který si klient vybral, je součástí větší trojúhelníkové lokality s individuální rodinnou výstavbou. Natočen je zhruba o 45 stupňů vůči světovým stranám a příjezd a vstup je přímo zajištěn z obslužné komunikace ze severo-západní strany. Pohodlný příjezd a přístup k domu na pozemku je tvořen velkorysou zpevněnou manipulační plochou, ke které přiléhají dvě nezastřešená parkovací stání. Umístění rodinného domu je situováno v těžišti parcely, které sleduje její hlavní podélnou osu, s dostatečným odstupem od hranic okolních pozemků.

Jednotný povrch částí domu dává vyniknout jeho hmotovému řešení.

Jednotný povrch částí domu dává vyniknout jeho hmotovému řešení.

Kudy se kouří

Dvoupodlažní nepodsklepená stavba je tvořena prostorovou tuhou nosnou konstrukcí, se skrytým zavětrováním a skrytým vodorovným ztužením. Dům je založen na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 13 x 11,25 m, přičemž zastavěná plocha činí 150 m2 a obestavěný prostor 876 m3. Střecha solitérní stavby je zalomeného asymetrického sedlového tvaru s výrazným zkoseným komínovým tělesem, které obsahuje tři svislé sopouchy pro odvod spalin z kotle, krbu a digestoře.

Povrchy stěn, střechy i vystupujících arkýřů a komínu jsou řešeny ve stejném provedení.

Povrchy stěn, střechy i vystupujících arkýřů a komínu jsou řešeny ve stejném provedení.

Prsty světla

Atypické architektonické řešení domu bylo podpořeno vytažením výrazných kvádrových hmot ze svislých a šikmých ploch tak, aby zajistilo dostatečný přístup světla do vnitřních prostor. Osy otvorů vzešly z požadavků klienta, který preferoval průhledy do hlubší perspektivy a mimo okolní zástavbu. V celku pak tyto prvky tvoří jakési prsty světla.
Jihozápadní stranu domu lemuje dostatečně prostorná terasa o velikosti 45,5 m2, tvořená roštem z exotického dřeva, určená pro optické i fyzické prodloužení vnitřních obytných prostor a venkovní pobyt. Některé plochy pozemku jsou odlišeny a pokryty kačírkem z kamenných oblázků.

Plocha sedlové střechy domu přechází pouhým zalomením do štítové střechy.

Plocha sedlové střechy domu přechází pouhým zalomením do štítové střechy.

Dispozice, co má hlavu a patu

Hlavní vstup do domu je zajištěn ze zpevněné plochy ze severozápadní strany, přes závětří a zádveří, které navazuje na centrální diagonální vstupní halu. V přízemí jsou umístěny hlavní společné obytné prostory, jako jsou obytný prostor s kuchyní, jídelnou a knihovnou o velikosti 44 m2, dále dva menší dětské pokoje o velikosti 10,5 m2, šatna, hygienické zázemí, které tvoří oddělená toaleta a koupelna a technické zázemí, jako je kotelna, domácí práce a sklad zahradního náčiní a nábytku. Hlavní společný obytný prostor orientovaný jihozápadním směrem, který přímo navazuje na venkovní terasu, je výškově a prostorově řešen přes jeden a půl podlaží. Do druhého nadzemního podlaží se vchází po jednoramenném schodišti z hlavního společného obytného prostoru.
Druhé nadzemní podlaží je čistě určené pro denní, noční a pracovní rodičovskou zónu, která je tvořena sekundárním obývacím prostorem s krbem o velikosti 25 m2, pracovnou o velikosti 11,25 m2, manželskou ložnicí o velikosti 18 m2 a hygienickým zázemím.
Pro vnější obvodovou tvář budovy byl zvolen dřevěný vzhled, který je tvořen jemným roštovým lamelovým systémem ze světlého dřeva opatřeným ochranou proti vnějším povětrnostním vlivům.

Střídmé a funkční jsou i vnitřní prostory domu. Převládají zde přímé linie a hladké plochy.

Střídmé a funkční jsou i vnitřní prostory domu. Převládají zde přímé linie a hladké plochy.

Bez okapů?

Svislý lamelový systém, který kompaktně přechází do šikmé střechy, vytváří celkový dojem dřevěného monolitu bez zajištění odvodu a svodu dešťové vody. Vnější čistota přechodů architektonických detailů ze svislých do šikmých ploch však v sobě skrývá systém převrácené skladby střechy, kde je hlavní hydroizolační systém, vodorovný nástřešní žlab a svislý svod dešťové vody umístěn pod vnějším, vodou propustným povrchem, skrytým oku.
Průhledové kvádrové hmoty jsou opatřeny velkoformátovým bezrámovým pevným zasklením, které připomíná požadavky a technické řešení bezrámového zasklení okenních otvorů vlastního rodinného domu architekta Jorna Utzona ve Skandinávii.
Pro otevírané a posuvné prosklené plochy byl zvolen klasický rámový europrofilový systém s grafitovým nátěrem. Podkrovní zateplený prostor je opticky řešen jako otevřený, bez podpůrných vodorovných a šikmých konstrukcí. Interiérové svislé a šikmé obkladové plochy jsou tvořeny dřevěným obkladem ze světlého dřeva, nebo ze sádrokartonových konstrukcí s bílým nátěrem.
Kvalitní architektonické řešení domu odpovídá této vyspělé zemi, která má již dlouhá léta vysoké nároky na lidské měřítko, technické řešení a jemný detail.

Fotogalerie:

Text: ing.arch. Jan Zahradník, Atelier 3, Foto: Christian Richters I Rocha-Tombal Architects

Komentáře

You must be logged in to post a comment Login