Inspirace

Mnoho lidí ignoruje povinnost pravidelné kontroly komínu a kotle. Hrozí vysoké pokuty

Od   | 

Topná sezóna se blíží mílovými kroky a stále je mnoho domácností, které nemají hotovou revizi kotle a komínu. Přitom je to povinnost ze zákona, která je ale často lidmi ignorována. Když ovšem revizi nemáte, hrozí vám vysoká pokuta a zároveň vám pojišťovna v případě nějaké škody může krátit pojistku. Víte, jaké máte povinnosti?

Kontrola tepelného čerpadla je vhodná jednou za dva roky. Zdroj: Vaillant

Četnost kontrol ovlivňuje způsob vytápění

Kontrola komína by měla probíhat jednou ročně minimálně. Tato povinnost je stanovena vyhláškou č. 34/2016 Sb. Kontrolu provádí pouze pověřená osoba. Účelem kontroly je zjištění stavu spalinové cesty a zda mohou spaliny bezpečně procházet komínem. Vždy je lepší nechat při kontrole komín rovnou vyčistit, není to ale povinnost. Pokud topíte méně kvalitním palivem (např. hnědé uhlí), budete kontrolu a čištění potřebovat víckrát než jednou za rok. Ač není příliš pravděpodobné, že by na vás přišla nějaká kontrola, myslete na to, že jde o vaši bezpečnost. Zároveň pak případný požár může být problém z hlediska pojištění. Pojišťovna může odmítnout vyplatit pojistné plnění nebo ho případně pokrátit.

U komína k plynovému kotli kontrola komínu povinná není. Výrobci ji ale doporučují.

Co se týká kontrol kotlů, závisí na druhu použitého paliva. U pevného paliva probíhá kontrola povinně každé dva roky, ale lepší je dělat ji každý rok. U kapalného 1x ročně a plyn 1x ročně a u kondenzačního kotle 1x za 2 roky.  V případě nedodržení termínů daných vyhláškou hrozí pokuta až 20 tisíc korun.

 

Venkovní rolety, které nepropustí svit slunce dovnitř, ale skrz které uvidíte ven

 

Revize, nebo kontrola?

Revize není to stejné jako kontrola. Revizi určuje sice stejná vyhláška, ale jde o trochu jiný důvod činnosti. Provádí se jednorázově v případě nutnosti. Jde o tyto situace:

  • zřízení nového komína (nové spalinové cesty) či při nějaké jeho stavební úpravě,
  • napojení nového spotřebiče ke komínu,
  • výměna spotřebiče paliv, pokud nejde o výměnu stejného druhu, typu, provedení a výkonu, kdy způsobilost komína je potvrzena zprávou o provedení jeho kontroly a čištění,
  • po požáru komína,
  • při změně typu paliva,
  • když se v komíně objeví trhliny, nebo je podezření, že se mohly vyskytnout uvnitř.

Pro provedení revize oprávněnou osobu dostanete revizní zprávu spalinové cesty a technickou zprávu. Oba dokumenty si uchovejte pro pozdější potřebu. Cena revize se pohybuje u plynového kotle kolem 500 až 1 000 Kč. U klasického se cena může vyšplhat i na 3 000 Kč.

Úpravy komína nebo jeho stavba znamenají povinnost revize. Zdroj: Pixabay

Trendy jsou bezzárubňové interiérové dveře

Za neprovedenou kontrolu až 100 000 Kč

Pokuty pro osoby, které kontrolu komína neprovedou a nenechají ho vyčistit, mohou být pokutováni až do výše 10 000 Kč. Tuto pokutu uděluje hasičský záchranný sbor. Pokud by majitelem objektu byla právnická osoba, případně OSVČ, může se pokuta vyšplhat až na 100 000 Kč. Kontroly musí být deklarovány pověřenými osobami. Vždy si od nich vyžádejte zprávu, že je vše v pořádku, když už k vám zavítají. Kdyby vznikl požár, poslouží vám zpráva jako kontrola, až budete skutečnost nahlašovat na pojišťovně. Předejdete mnoha zbytečným problémům.

 

Kde použít betonovou stěrku v kuchyni kam pro ni?

 

Můžete si vyčistit komín i sami?

Vyčistit svůj komín můžete i svépomocí. Důležité je, abyste věděli, jak na to. Potřebujete kominickou štětku, kterou odstraníte dehtové usazeniny padající na dno komína. Tyto usazeniny můžete vybrat skrze vymetací dvířka. Další možností je čištění komínu pomocí vypalování. To se musí dít pověřenou osobou. Kolik bude v komíně usazenin velkou měrou ovlivňuje kvalita používaného paliva, účinnost zařízení i používání přípravků, které mají za úkol zabránit usazování dehtu v komíně.

Komín při topení tuhými palivy je potřeba čistit častěji. Zdroj: Pexels

Bezpečnost spalinových cest a kotle, bezporuchový provoz a maximální účinnost, to vše jsou důvody, proč servis a revizi neignorovat. Nehledě na to, že jsou v tom obsažené i některé zákonné povinnosti. Pokud tedy váš kotel a komín neprošly rukama odborníka už dlouho, objednejte se co nejdříve. Zájem bude jistě veliký a nikdy nevíte, kdy přijde chladné počasí a nutnost zatopit.

Zdroje info: cez.cz, finance.cz, novinky.cz

 

Variabilní pohovka vhodná i do menšího bytu

 

 


You must be logged in to post a comment Login