Rady a tipy

Jak moc vás ohrožuje záření z mobilu, mikrovlnky nebo nedalekého vysílače?

Od   | 

Elektromagnetická hypersenzitivita (EHS), známá také jako idiopatická environmentální intolerance vůči elektromagnetickým polím (IEI-EMF), je stav, při kterém jednotlivci tvrdí, že jsou citliví na elektromagnetické záření. Tito lidé často uvádějí, že jim vystavení elektromagnetickým polím z různých zdrojů, jako jsou mobilní telefony, Wi-Fi routery, mikrovlnné trouby a další zařízení, způsobuje různé zdravotní problémy.

Elektromagnetické záření je všude kolem nás. Zdroj: Pixabay.com

Osoby, které se domnívají, že trpí EHS, hlásí různé příznaky. Mezi ty nejklasičtější patří bolesti hlavy, únava, bolesti kloubů, kožní problémy, nespavost, závratě, bušení srdce či např. potíže se soustředěním. Tito lidé často tvrdí, že jejich symptomy mizí nebo se zmírňují, když se vzdálí od zdrojů elektromagnetického záření.

Souvislost byla vyvrácena

Mnoho studií se zabývalo tím, zda existuje přímá souvislost mezi elektromagnetickým zářením a symptomy hlášenými osobami trpícími EHS. Výsledky těchto studií však tuto souvislost spolehlivě vyvrátily. Jedna z nejcitovanějších studií byla publikována v roce 2010 v časopise Bioelectromagnetics. V této studii, vedené profesorem Jamesem Rubinem, byly provedeny dvojitě zaslepené experimenty, při nichž osoby s údajnou citlivostí na elektromagnetické záření a kontrolní skupina byly vystaveny skutečnému i falešnému zdroji tohoto záření. Výsledky ukázaly, že nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl v reakcích mezi oběma skupinami, což naznačuje, že příznaky nejsou způsobeny elektromagnetickým zářením. Další studie publikovaná v Environmental Health Perspectives v roce 2007 rovněž neprokázala žádnou souvislost mezi elektromagnetickým zářením a symptomy EHS. Studie zahrnovala expozici účastníků různým úrovním záření v kontrolovaném prostředí a zaznamenávání jejich příznaků. Výsledky opět neukázaly žádnou korelaci mezi expozicí a příznaky.

Vědci dokázali, že elektromagnetické záření nemá za následek bolest hlavy, nespavost a další podobné symptomy. Zdroj: Pixabay.com

Placebo naruby

Jedno z vysvětlení pro symptomy hlášené osobami trpícími EHS je nocebo efekt. Nocebo efekt je psychologický fenomén, při kterém negativní očekávání vedou k vnímání skutečných nebo zhoršených symptomů. Jinými slovy, pokud člověk věří, že elektromagnetické záření je škodlivé a že mu způsobuje problémy, může začít tyto problémy skutečně pociťovat, i když neexistuje žádný fyziologický základ pro takové účinky. Tento efekt je dobře zdokumentován v lékařské literatuře a může vysvětlit, proč lidé, kteří se domnívají, že jsou citliví na tento typ záření, zažívají skutečné symptomy.

Jak funguje elektromagnetické záření?

Elektromagnetické záření je forma energie, která se šíří prostřednictvím elektromagnetických vln. Tyto vlny se liší podle vlnové délky a frekvence, což určuje, do jaké míry jsou energeticky náročné. Elektromagnetické spektrum zahrnuje širokou škálu vlnových délek, od velmi dlouhých rádiových vln až po velmi krátké gama záření. Různé typy elektromagnetického záření mají různé vlastnosti a účinky na materiály a biologické systémy. Nízkoenergetické záření zahrnuje rádiové vlny, mikrovlny a infračervené záření. Toto záření nemá dostatek energie na to, aby rozbilo chemické vazby nebo způsobilo ionizaci. Vysoce energetické záření zahrnuje ultrafialové záření, rentgenové paprsky a gama záření. Toto záření může ionizovat atomy a molekuly a způsobit poškození DNA. Většina zařízení, kterým jsou lidé denně vystaveni, jako jsou mobilní telefony a Wi-Fi routery, používá nízkoenergetické záření, které je považováno za neškodné. Tento typ záření nemá dostatek energie na to, aby způsobil přímé biologické poškození, což podporuje závěr, že údajná přecitlivělost či dokonce „alergie“ na elektromagnetické záření je spíše psychosomatickým fenoménem než skutečnou diagnózou.

Zdroj info: Idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields, Prevalence of self-reported hypersensitivity to electric or magnetic fields in a population-based questionnaire survey, Radiofrequency electromagnetic field exposure and non-specific symptoms of ill health

 

 

You must be logged in to post a comment Login