Zahrada

Jak daleko od plotu můžete vysadit stromy a keře?

Od   | 

Neshody mezi sousedy dokážou opravdu otrávit život a jedním z častých sporů bývá výsadba keřů, stromů či jiné zeleně u plotu. Jak to tedy podle zákona je správně a jak daleko od sousedova plotu lze něco vysadit?

Zeleň u plotu je praktická a na oko pěkná. Jak daleko ji ale vysadit? Zdroj: JAP FUTURE

Co říká zákon

Dle zákona by měly být minimálně 3 metry od plotu vysázeny takové stromy, které přesahují vzrůst 3 metrů. Nižší stromy a keře pak musí být vysazeny od plotu alespoň 1,5 metrů. Na většině zahrad, a to zejména těch starších, však vídáme, že takovéto vzdálenosti nejsou rozhodně dodržovány. Dříve se totiž podobného neřešilo a nedodržovalo. Dnes jsou však předpisy přísnější a sousedé méně tolerantní. 

Keře nepřesahující 3 metry můžete vysadit 1,5 metru od plotu. Zdroj: Pixabay

Komunikace je základ

Pokud je se sousedem řeč a máte dobré sousedské vztahy, lze stromy vysázet klidně přímo u plotu (pokud máte sousedův souhlas). Jestliže ale stromy vysázíte blízko bez vědomí a svolení souseda, může situace vygradovat až k předžalobní výzvě, která vás stromy donutí odstranit. 

Pergolu, nebo markýzu?

 

I přesto, že se se sousedem domluvíte na výsadbě zeleně blíže, než říká zákon, je nutné volit takové keře a stromy, které příliš nevyrostou, a nebudou sousedovi stínit. Velké stromy, jako jsou například ořešáky, volte do prostoru. K plotu naopak umístěte túje, keře nebo stromky s nižším vzrůstem.

Se sousedem vždy komunikujte a snažte se řešit situaci dohodou. Zdroj: pexels.com

Jak je to s větvemi?

Problém mezi sousedy může nastat i v případě, že jednomu z nich na pozemek přerůstají nebo prorůstají větve stromů a keřů. Podle zákoníku je může soused, kterému větve na pozemku překáží, jednoduše odstranit. Toto však může učinit pouze po upozornění souseda vlastnícího strom a také v ideálním ročním období. Řešením je také to, že majitel stromu může větve u souseda po domluvě odstranit sám.

Větve přesahující na sousedův pozemek si soused sám může po domluvě ořezat. Zdroj: Fieldmann

Zdroj: Ekolist, Zákoník, České stavby


You must be logged in to post a comment Login