12 / 15X

V propojeném interiéru volte rozměr kuchyně adekvátně velikosti místnosti a ostatnímu zařízení. Zdroj: Decoland