7 / 17X

Linie schodiště vytváří v interiéru dekorativní prvek. Zdroj: Birou de Arhitectura