5 / 9X

Tulipány a narcisy sázejte až poklesne teplota pod 12 °C.