11 / 15X

Krovy se zpravidla ponechávají viditelné, a to buď v přírodním provedení, nebo je majitelé natřou na bílo, aby splynuly se zdmi.