1 / 11X

Ostrůvek odcloní pohled do neuklizené kuchyně. Zdroj: Kuchyně Schüller