9 / 11X

Již při vstupu je patrné, že si majitelka dala na domově záležet. Zdroj: Studio Boscardin Corsi