4 / 11X

Jak je patrné, čtyřnohý miláček má doma vše povoleno. Zdroj: Studio Boscardin Corsi